Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Žijeme tady přece společně.

Nadace na ochranu zvířat je nezisková organizace se statutem nadace. Zakladateli byli paní Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.

Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat, a to především na území naší republiky, a zasazuje se o jejich pohodu.  Podílí se také na celosvětových projektech a kampaních na ochranu zvířat. Spolupracuje nejen s našimi, ale také zahraničními státními i nevládními organizacemi, zabývajícími se ochranou zvířat a přírody a také s předními světovými odborníky v tomto oboru. Má členství v mezinárodních organizacích RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), WSPA (World Society for the Protection of Animals) a Eurogroup for Animal Welfare.

Finanční prostředky pro svoji činnost získává z dárcovství občanů a firem, z příspěvků a grantů převážně zahraničních charitativních organizací. Mediálním partnerem je Český rozhlas 2. Nadace spolupracuje s redakcí pořadu České televize“Chcete mě?“ Má i své registrované dárce. Získané finanční prostředky nadace přerozděluje podle momentálních potřeb na podporu projektů a aktivit, které odpovídají jejím cílům, na podporu útulků pro psy a kočky a záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy, na pomoc při živelných katastrofách a podobných krizových událostech…Nadace se snaží pomáhat tam, kde dochází k týrání zvířat nebo ničení jejich životního prostředí. Přispívá radou a doporučením vhodného postupu či dává podněty k řešení případů týrání zvířat u kompetentních orgánů.
Zasazuje se o přijetí takových zákonů, které zaručují zvířatům lepší ochranu. V rámci informačních kampaní oslovuje veřejnost a šíří palčivá témata ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích.

Založení Institutu Nadace na ochranu zvířat
V roce 2005 Nadace na ochranu zvířat a členka správní rady paní Marta Kubišová založili Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. (INOZ). Institut sdílí s Nadací stejné poslání (harmonizace vztahu člověk-zvíře-životní prostředí), které bude naplňovat prostřednictvím:
– vzdělávací a osvětové činnosti
– informační a poradenské činnosti
– národní a mezinárodní spolupráce

Poslání je založeno na ochranářském hesle Poznej a chraň! Důraz je proto kladen především na osvětu a vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Zvířatům je často ubližováno nejen ze zlého úmyslu, ale v důsledku nevědomosti. Proto je kladen důraz především na vzdělávání, osvětu a šíření informací o zvířatech, o jejich životě a přirozených potřebách. Nadace vychází z toho, že milovat zvířata znamená je znát.

Uskutečněné dlouhodobé projekty a kampaně:

WAD – Pomozte naplnit misky v útulcích – tento projekt dlouhodobě zásobuje krmivem útulky v České republice (v roce 2010 přerozděleno více jak 40 tun)
Kampaň pro týraná zvířata – získané finanční prostředky jsou přerozděleny organizacím na veterinární ošetření a léčbu týraných zvířat
Pes ve městě – osvěta veřejnosti v otázkách správné péče a výchovy psa v městské aglomeraci
Žijeme tady společně – přednášky o ochraně zvířat určené pro 1. stupeň ZŠ
a mnoho dalších.

ředitelka nadace

Mgr. Eva Marlene Hodek,

telefon 222 135 460,

e-mail – ehodek@ochranazvirat.cz

Nadace na ochranu zvířat
Pacovská 31
Praha 4

Tel.: +420 222 135 460
Fax: +420 222 135 461

Je mnoho možností jak spolupracovat a pomáhat Nadaci na ochranu zvířat, vaší firmě a především zvířatům a jejich ochraně. Máte-li zájem o spolupráci, nebo vlastní nápad, jak pomoci, napište nám!!!!! E-mail:nadace@ochranazvirat.cz. Za jakoukoli podporu Vám jménem zvířat děkujeme!