Se psem můžete mluvit hodiny a přece vám nebude rozumět. Čemu ale rozumí, je vaše řeč těla. Jak vás vnímá?

Psi jako smečková zvířata velmi dobře vnímají řeč těla. Komunikují pomocí výrazů, pohledů a postojů.