Tradiční čínská medicína je dokonce nejstarší ucelený léčebný systém, který sahá čtyři a půl tisíce let do minulosti. Ve zvířecí terapii se ukázala být velmi efektivní.

Dokáže podpořit psychiku, výborně si poradit s alergií, astmatem, urologickými či gynekologickými obtížemi, chromým pohybovým aparátem, kožními problémy. Nezřídka kouzlí v případech, u nichž západní lékařství dočista ztratilo naději.

Založena je na jednotném filosofickém rámci. Příčinu onemocnění spatřuje v porušení principu taoismu, v němž je zdraví těla, ať už lidského či zvířecího, podmíněno rovnováhou protikladných prvků jin a jang. Jelikož se při stanovení diagnózy zabývá širším rámcem pohledu na život organismu, říká se jí také celistvá či holistická.

Vedle běžné tělesné prohlídky zvažuje praktik čínské medicíny stravovací návyky, projevy chování, životní styl. Zajímají ho podrobnosti o prostředí, v němž pejsek žije. Zeptá se vás na prodělané choroby, způsoby léčby, medikamenty. Též může počítat s otázkami týkajícími se emoční stránky psí osobnosti, případných obav či fobií, jídelníčku, denního režimu, typických návyků a podobně.

Tradiční čínská medicína si nevšímá jen symptomů, ale především hledá původce nemoci.

POUŽÍVÁ 4 ZÁKLADNÍ METODY LÉČBY:

1./akupunkturu, která pomocí tenkých jehliček a energetických drah harmonizuje orgány v těle

2./fytoterapii, kdy se podávají vysušené bylinné čaje formou tabletek

3./masáže, které je chovatel po krátké instruktáži schopen provádět sám

4./ akupresuru, což je tlak na aktivní akupunkturní body

Přidat můžeme ještě zdravotní cvičení, i když představit si psíka, který cvičí Tai Ji nebo Hatha jógu, je těžké.  I  tak ale nemusíte na zdravotní cvičení zanevřít. Trénovat souvislé pohyby těla v harmonii s tokem energií si klidně dopřejte na otevřené louce během venčení. Ostatně, je přeci dokázáno, že se pes umí na páníčkovy myšlenky naladit.