Zívání je nakažlivé. Jakmile začne ve skupině otevírat únavou ústa jeden, za chvíli zívají všichni.

 

Určitě jste již alespoň jednou zažili – jakmile jste si zívli, po chvíli udělal to samé i váš pes. Pomysleli jste si, jako i mnozí jiní, že jde o náhodu, ale portugalští vědci vypozorovali něco jiného. Jedná se o tzv. mezidruhovou nakažlivost, kdy je situace podobná jako u lidí.

 

Studie proběhla na Portugalské Univerzitě v Portu a podle oficiálního znění psi opravdu zívají mnohem častěji, když uslyší svého páníčka zívnout. Podle portugalské výzkumnice Karin Silvie psi reagují hlavně na zvukovou stránku lidského zívání, proto stačí, aby nás pejsci zaslechli, a už se jim začne otevírat tlama. Ve valné většině případů tak reagují hlavně na své pány či paničky, členy rodiny nebo lidi, s kterými žijí. Občas ale také začnou zívat na cizí lidi.

Podle Karin Silvie se toto empatické spojení mezi psem a člověkem vyvíjelo více než 15 000let.  Důvodem této studie byla předchozí studie mezidruhového zívání mezi člověkem a opicí.