Štěkání je vlastní všem psům, je to jeden ze způsobů, jak spolu psi komunikují.

Autor: Turid Rugaas   (PLOT 2010)

Norská chovatelka a cvičitelka psů Turid Rugaas, která zmapovala a začal jako první v praxi užívat tzv. konejšivé signály, publikuje v této knize vše, co objevila během svých snah o pochopení psího štěkání a jeho užití ve výcviku. Pokud se chovatel naučí poznávat, co se jeho pes snaží štěkáním vyjádřit, může následně minimalizovat negativní dopady zbytečného a obtížného štěkání.

 

www.plotknihy.cz