Povel sedni patří k základům poslušnosti každého psa. Tímto cvikem vašeho pejska zklidníte, což oceníte při nejrůznějších příležitostech – například, když mu chcete navléci obojek, při čekání na přechodu nebo při prohlížení jeho pacek, uší… Psa naučíte povel poměrně snadno. Trénujte každý den, s malým štěňátkem zhruba 10 minut, déle se soustředit nedokáže.

 

POVEL: SEDNI!

S nácvikem je nejlepší začít už od mala, v době, kdy si štěňátko samo po hře nebo při ukázání pamlsku sedá.

1./ Sledujte ho a snažte se vystihnout moment, kdy si chce sednout a ještě než usedne, vyslovte povel: sedni. Pokud si štěně sedne, ihned ho pochvalte a odměňte pamlskem. V další fázi již pejska cíleně povel: sedni, trénujte.

2./ Přivolejte psa k sobě. Pejsek přiběhne a stojí před vámi. Držte pamlsek nad jeho hlavou. Pes bude chtít dobrůtku lépe vidět a dobrovolně usedne. Při sedání používejte srozumitelně a hlasitě povel sedni. Jestliže na vás pes začne skákat, přidržte ho za obojek a stáhněte k zemi. Odměnu mu nedávejte, naopak dejte mu ji dál od čumáku a couvněte. Pes za odměnou vstane, pamlsek mu znovu vraťte nad hlavu a opět následuje povel: sedni. Možná budete muset couvat i několikrát, než si hezky sedne.

3./ Jiný nácvik povelu sedni může být proveden tak, že si psa postavíte vedle své levé nohy. Nad hlavu zvednete jednu ruku s pamlskem a druhou rukou mu lehce zatlačíte na zadní část těla, a přitom vyslovíte povel: sedni. Na většinu psů není potřeba vyvíjet velký tlak a k jejich sedu postačí lehké stlačení u slabin. Opět platí, že jakmile pes cvik správně provede, nešetříte pochvalnými slovy a odměnou.

4./ Sed při nácviku chůze u nohy je náročnější, pes by měl zvládat jak chůzi u nohy, tak povel k noze. Psa vedete s povelem k noze na vodítku u levé nohy. Při povelu sedni, držte pamlsek nad hlavou psa nebo psa přidržte pravou rukou za obojek a levou zatlačte na záda psa. Dávejte pozor, aby si pes sedal podél vaší nohy a seděl rovně.

5./ Povel sedni z lehu – váš pes leží u vaší nohy, dáte povel sedni a lehkým tahem vodítkem vzhůru ho posadíte. Můžete použít i pamlsek, kterým psa k pohybu navádíte.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Snažte se být důslední, chybu při dosedu, kdy se pes křiví, sedá si před vás, za vás nebo si odsedává, je potřeba odstranit včas. Pejska v tom případě nechvalte, ale znovu povel zopakujte. Odměna následuje jen po správném provedení.

 

POVEL: LEHNI!

Ani nácvik tohoto povelu není složitý, jen je třeba více trpělivosti, pejsci ho dělají neradi. S nácvikem začněte, až když pes umí povel: sedni.

1./ Sedícímu pejskovi dejte povel lehni a současně poklepejte na zem před ním. Jestliže nereaguje, stlačte jej jemným tlakem těla dolů a natažením předních končetin dopředu.

2./ Vezměte si psa na krátké vodítko a sedněte si k němu. Rukou, ve které držíte pamlsek, proveďte pohyb, který začíná nad hlavou psa a obloukem pokračuje až k zemi, do místa na nějž pes dosáhne jedině vleže. U klidnějšího psa stačí, když ho přitlačíte rukou položenou na kohoutku k zemi. Snažte se psa chvíli v této poloze udržet. Pokud si pes správně lehne, pochvalte ho a odměňte. Jestliže si pes lehne na bok, znovu ho posaďte a povel zopakujte.

3./ Zkusit můžete také nácvik podtrhnutím. Sedícímu pejskovi zvednete a zlehka podtrhnete přední nohy, takže ztratí rovnováhu a automaticky si lehne.

4./ Vyzkoušet můžete také variantu, že posadíte pejska na kraj lavičky nebo jiného vyvýšeného místa. Pejskovi ukažte pamlsek a ruku s odměnou veďte ze shora dolů pod okraj lavičky. Aby pejsek na odměnu dosáhl, bude si muset lehnout. Případnému zvednutí a zaujetí polohy úklona zabráníte přidržením zad.

 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Jsou zejména způsobené vaší nedůsledností. Pes by měl na váš povel ulehnout rovně, neměl by se tzv. povalovat a v této poloze by měl vyčkat, než dostane další povel. Chvalte pejska přiměřeně, nenechte ho se převalit na záda nebo na bok. Povely střídejte plynule a prokládejte je hrou. Dbejte na to, abyste povely zbytečně neopakovali.  Pokud budete povel opakovat vícekrát, pes si navykne, že vás nemusí poslechnout hned napoprvé, a tím si celý výcvik zbytečně zkomplikujete.