Různé studie opakovaně prokázaly, že je vlastnictví psa spojeno s větší rodinnou pohodou.

Rodina má společný úkol (venčení, výchova, starání se), a tak spolu tráví mnohem víc času. Tím stoupá i pocit rodinné sounáležitosti a spokojenosti, a to až v sedmi případech z deseti. Pes rodinu navíc odvádí od televize. Jde se ven kvůli psovi, ale dospělí i děti toho dělají hodně i pro sebe. Tak například: za jedno z důležitých preventivních opatření proti nadváze se považují čtyři kilometry chůze denně. Se psem na vodítku to odchodíte s úsměvem.