Vědecké studie ukazují, že psi chápou nejen slovní příkazy svých páníčků, ale také rozumí jejich úmyslům.

 

Studie používá stejnou metodu, kterou použili dříve ve výzkumu s kojenci. Co mnoho lidí pozoruje na domácích mazlíčcích je nyní vědecky dokázáno: psi si uvědomují záměry páníčků, když jim dávají příkazy. Podle studie jsou psi vnímaví k lidské komunikaci tak, jak to bylo doposud přisuzováno pouze dětem.

Stejně jako děti do šesti měsíců jsou psi citliví na podněty – včetně verbálního a vizuálního kontaktu – které signalizují smysl komunikace.

„Studie dospěla k závěru, že psi mohou pochopit některé aspekty lidské komunikace a zdá se, že komunikace lidí vytváří pro psa snadno vnímané postoje, stejně jako u dětí,“ řekl Jozsef Topal z Institutu psychologického výzkumu Maďarské akademie věd.

Odborníci našli odpověď a potvrdili fakt, že majitelé zachází se svými psy jako s malými dětmi. „Lidé intuitivně rozpoznávají, že existuje funkční vztah mezi některými aspekty komunikačních dovedností psů a dětí,“ dodal Topal.

Studie používá stejnou metodu, kterou použili v předchozím výzkumu u kojenců. Během testování psi sledovali video osoby, která směřuje k jednomu ze dvou plastových kontejnerů, zatímco zachycovali reakci psích očí.

Na jednom se člověk díval přímo na jeden z kontejnerů a řekl pronikavým hlasem „Ahoj, pse“. Pak udělal totéž, ale jemnějším hlasem a bez očního kontaktu. Testy ukázaly, že psi mají tendenci více sledovat kontejner v první situaci, kdy osoba výrazně komunikovala.

Podle vědců není známo, zda psi mají podobné pochody v mozku ke zpracování podnětů jako děti. „Díky sledování očí jsme měli první možnost nahlédnout do mysli psa, jak funguje zpracování podnětů s ohledem na směr a načasování pohybů oka, což ukazuje zaujetí mysli“, řekl. Topal nyní hodlá použít nové techniky, aby mohli prohloubit pochopení mentálního procesu psů.

autor: ze zahraničí