Starší metodou označování psů je tetování. Do kůže se buď tetovacími kleštěmi, do kterých se upnou číslice (písmena) vytvořené z takového množství jehel, aby bylo písmeno dostatečně čitelné (cca 5 – 10 jehel na jednu číslici). Na kůži ucha nebo slabiny tetovaného zvířete se pak nanese tetovací barva speciálně určená k tomuto účelu a stisknutím kleští jehly proniknou kůží a zanesou tak částečky barvy do podkoží.

Pro lepší čitelnost je vhodné místo tetovaných znaků tetovací barvou potřít a barvu do vpichů ještě řádně vmasírovat. Protože se jedná o prostředek (zákrok), který způsobuje jen přechodnou bolest, není zpravidla nutno provést znecitlivění. Nebo se použije tetovací pero – funguje na podobném principu jako kleště, sada jehel je však umístěna na hrotu jakéhosi pera, odkud se v rychlých intervalech vysunují (perforují kůži) a zase se zasunují. Číslice (písmena) se v tomto případě vytvářejí „psaním“ rukou. Výhodouoproti kleštím je menší bolestivost provedení, nevýhodou může být špatná čitelnost číslic v případě tetování nezkušeným pracovníkem. Nevýhodou je i větší časová náročnost. U kleští stačí jeden stisk, psaní čísla trvá delší dobu. V praxi to znamená prodloužení doby, kdy pes musí být fixován.

Tetovací číslo má být čitelné, což ale ovlivňuje řada faktorů. Například, někteří jedinci mají individuální schopnost tetovací barvu coby cizí element z těla vyloučit. Důležitá je také technika a způsob provedení tetování, výběr tetovací barvy, její barevný tón, tetovací nástroj…Velice záleží i na přístupu majitele tetovaného zvířete.

K tetování se využívají dvě místa na těle psa – ušní boltec a předkolenní řasa. V případě uší se chovatelé bojí zkroucení chrupavky nebo následné vady v nesení ucha, tetování do předkolenní řady může být vzhledem k tomu, že jde o citlivější oblast, o něco bolestivější. Více plemen v ČR bývá tetováno do ucha.

Tetování se nejvíce provádí ve štěněčím věku, kdy nepředstavuje žádný problém. U dospělých psů už tetování do ucha není tak jednoduché. Psa je nutné fixovat, psa, a proto se častěji využívá předkolenní řasa nebo při použití tetovací tužky neosrstěná část břicha.

Označení psa tetováním vám nebude stačit při výjezdu za hranice, od června 2011 již může vycestovat pouze zvíře označené čipem.

Více informací najdete na: www.svscr.cz