Couvej aneb chůze pozpátku

Nácvik si zjednodušte výběrem místa: prostor se snažte zúžit, jinak pes bude couvat do strany nebo do zatáčky (stěna, plot).  Vezměte do ruky odměnu, držte ji tak vysoko, aby to psa nutilo mít zdviženou hlavu. Udělejte krok proti němu, s povelem Couvej! Pokud couvne, tak ho ihned pochvalte a dejte mu pamlsek. Začněte chválit již v momentě, kdy je pes uprostřed svého kroku. Měl by pochopit, že je odměňován za krok dozadu, nikoliv za krok a zastavení. Zkuste další váš pohyb již jen naznačit, jakmile začne couvat, chvalte a odměňujte. Pozor, vždy odměňujte psa při pohybu! To ho motivuje k tomu, aby couval dál a dál. Snažte se, aby jeho couvání bylo plynulé. Když zastaví, tak odměna není, měl by udělat alespoň ještě jeden krok. Postupujte pomalu, skoro by se dalo říci, po malých krůčcích vpřed. Vlastně vzad.