První z řady článků, které by měly přiblížit možnosti a typy stylů výcviku a výchovy psů.

Nejprve se zaměřím na cvičení pomocí pozitivní motivace, která je nejčastěji využívaná metoda výcviku.  Co to znamená, když cvičím pomocí pozitivní motivace? Základním principem této metody je motiv. Motiv je něco, co má pes rád, jeví o to zájem (např.pamlsek či hračka) a je mu to nabízeno jako odměna za vykonání cviku.

Snad všichni psi mají rádi pamlsek, rozdíl je ale v tom, jak moc ho mají rádi. Podle toho můžeme určit, zda je to pro psa velmi silný, silný nebo slabý motiv. Velmi silný motiv poznáme tak, že pes je schopen udělat pro motivcokoliv za jakýchkoliv okolních podmínek. Ukáži vám na příkladech, jak sílu motivu rozlišit.

Příklad číslo 1: Jsem na cvičáku se svým psem a kurzu se účastní i jiní psi. Při výcviku používám motiv, abych zaujala pozornost svého psa, ale ten si v tuto chvíli motiv nechce vzít a je stále zaujatý ostatními psy. V tomto případě se jedná o slabý motiv.

Příklad číslo 2: Stejná situace jako v příkladě číslo 1. Pro zaujetí používám motiv, pes na něj reaguje a nevšímá si ostatních psů. Mám jeho plnou koncentraci, i když psi vedle nás taktéž cvičí. Zde se jedná o silný motiv.

Příklad číslo 3: Stejná situace jako v předchozích příkladech. Pes se na mě (na motiv, který mám já) soustředí, i když vedle něj zuří velmi agresivní pes, který se snaží mého psa napadnout. V tomto případě si můžeme gratulovat, jelikož se pro psa jedná o velmi silný motiv.

Pro každého psa velmi silný motiv existuje nebo neexistuje. Záleží to na jeho povaze a prioritách. Pokud začnete budováním motivu již od štěněte (při nejlepším, aby začal již chovatel s pár týdenními štěňátky), dá se z velké míry síla motivu ovlivnit. Když se pak u vašeho psa začne objevovat jakékoli problémové chování (agresivita, bojácnost, nadměrné štěkání, lovení cyklistů,…), můžete nevhodné chování „přeučit“ pomocí pozitivní motivace. Toto ale funguje pouze v případě, že je daný motiv pro psa velmi silný.

Jelikož velmi silný motiv existuje u menšiny psů, je lepší řešit problémové chování pomocí psí psychologie. Na její přiblížení se zaměřím v příštím článku.

http://www.youtube.com/watch?v=8bcwMbK6Hjc