Plazením vpřed!

Plazit psa naučíme nejlépe na nějaké měkké podložce, třeba na koberci. Základem je povel „místo“. Jakmile si pes lehne na podlahu, okamžitě jej odměňte. Pak si sedněte k němu a položte mu dobrůtku mezi přední tlapky. Drže ji pevně a táhněte směrem dopředu. Váš pes začne nejdřív natahovat krk a pak by měl začít pomalu lézt dopředu. Pokud to udělá, zaslouží si pochvalu a odměnu. Když namísto toho vstane, nic se neděje, prostě začněte znovu s povelem „místo“. Jestli ovládá základní pohyb, můžete vstát a táhnout odměnu vestoje. Až se začne pohybovat, nastal čas na povel „plaz se“. Brzy si spojí činnost s povelem a bude se plazit na zavolání.