I psí život má své světlé dny.

  • Jsme sami, naprosto sami na téhle planetě, uprostřed všech forem života, které nás obklopují; jedinou výjimkou je pes, jenž s námi uzavřel spojenectví.
  • Psi nejsou lidé oblečení do kožichu, a upírat jim jejich vlastní povahu znamená činit jim velkou újmu.
  • Můj pes dokáže chrchlat jako kongresman, aportovat jako vojenský sluha, žebrat jako novinářka a hrát mrtvého jako recepční, když zvoní telefon.
  • Nikdo neocení génia vaší konverzace tak jako pes.
  • Můžete svému psu vykládatjakoukoli bláznivinu a on na vás vždycky vrhne pohled pravící : „Můj bože, ty máš PRAVDU! NIKDY jsem na nic takového nepomyslel!“
  • Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost – ukládají ji v muzejích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.
  • Ať byl pes vycvičený, nebo ne, vždy byl na úrovni.
  • Pes je zřídka úspěšný při pozdvihování člověka na vlastní úroveň bystrosti, ale člověk často stáhne psa dolů, na svou vlastní úroveň.
  • Kdyby psi uměli mluvit, patrně bychom s nimi vycházeli stejně špatně jako s lidmi.
  • Většina lidí se nakonec naučí svého psa poslouchat.