Pes není zvíře, pes je přítel.

 • Pes mluví očima často rozumněji než člověk ústy.
 • Doma se z každého psa stává lev.
 • Na počátku stvořil Bůh člověka.
 • A když ho viděl nedokonalého, dal mu psa.
 • Psi mají takt a neomylný instinkt, který jim umožňuje rozeznat lidi hodné a zlé.
 • Psi mají jednu chybu – věří lidem.
 • Štěně se rádo do něčeho zakousne, ale aby rozlišilo staré pantofle od těch, co ještě nosíte – to po něm opravdu nemůžete chtít.
 • Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských vad.
 • Pán Bůh nám dal v podobě psa opravdového přítele, neboť věděl, že takového mezi lidmi nenalezneme.
 • Psy máme rádi proto, že každý jsme tomu svému Napoleonem.
 • Nejlepší na psu je, že když se člověk chová jako naprostý blázen, nejen že ho nepokárá, ale dokonce se k němu radostně přidá.
 • Nic nečiní člověka lidštějším než láska ke psům.