Bitce, která nemá obdoby na celém světě, byl v Motole svědkem i místostarosta Prahy 5, JUDr. Petr Lachnit. Nebyli bychom to my Češi. Kdybychom neměli něco extra – bojovné lidi s postižením. Co vedlo tyto lidi k tomu, aby změřily své síly?

 

V sobotu 16. 6. 2012 se v areálu výcvikového centra občanského sdružení Helppes na Plzeňské ulici v Praze 5 – Motol uskutečnila unikátní bitva mezi majiteli asistenčních a vodících psů – lidmi s těžkým postižením. V 9:30 slavnostně odstartoval již

8. ročník Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů 2012 a 3. ročník Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 2012.

Soutěžící a jejich psí pomocníky přišel podpořit a vítěze odekorovat místostarosta Prahy 5, JUDr. Petr Lachnit, který spolu s primátorem hl. m. Prahy, Doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou CSc. přijal záštitu nad oběma mistrovskými soutěžemi. Státní hymna nakonec zazněla na počest obou mistrů – Mistryně ČR ve výkonu asistenčních psů, paní Hany Černé z Prahy a její Goldenky Aeshlie Golden Paradise Valley a Mistryně ČR ve výkonu vodících psů, kterou se stala soutěžící s těžkým kombinovaným handicapem, paní Marie Biedermannová s labradorkou Almou Chuchelský háj.

Smyslem této soutěže nebylo pouze najít Mistry Republiky, ale možnost setkání lidí s různými typy handicapů, kteří ale mají stejné potřeby a zájmy. V zájmu pořadatelů, neziskové organizace Helppes spolu s Klubem speciálního výcviku Českého kynologického svazu, bylo představit práci asistenčních a vodících psů nejširší veřejnosti.

 

Výsledky Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 2012:

MISTR ČR VE VÝKONU ASISTENČNÍCH PSŮ PRO ROK 2012:

Hana Černá a zlatý retriever Aeshlie Golden Paradise Valley

Nejlepší poslušnost: Hana Černá a zlatý retriever Aeshlie Golden Paradise Valley

Nejlepší speciální část – asistence: Lukáš Šafr – věk 11 let a zlatý retriever Bady

Nejlepší junior: Barbora Reiterová – věk 11 let a zlatý retriever Eliška

Nejlepší žena: Hana Černá a zlatý retriever Aeshlie Golden Paradise Valley

Rozhodčí:

Poslušnost: Zuzana Daušová

Speciální cviky – asistence: Ing. Julia Zlejšia / Slovensko

 

 

Výsledky Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů 2012:

MISTR ČR VE VÝKONU VODÍCÍCH PSŮ PRO ROK 2012:

Marie Biedermannová a labradorský retriever Alma Chuchelský háj

Nejlepší poslušnost: Petra Dušková a Border collie Bernard Fitmin

Nejlepší speciální část – vedení nevidomého po určené trase: Marie Biedermannová a labradorský retriever Alma Chuchelský háj

Nejlepší žena: Marie Biedermannová a labradorský retriever Alma Chuchelský háj

Rozhodčí :

Poslušnost: Jiřina Volšická

Speciální část – vedení zrakově postiženého po určené trase:

Milan Doktor

Miroslav Melichar

Traséři: Pavlína Kotačková, Kateřina Kadlecová

 

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

Helppes je první a jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v ČR, která pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti, pomocí speciálně vycvičených psů. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes proškolení klienta až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa.

Pro své klienty připravuje tyto typy speciálně vycvičených psů – vodicí psy pro zrakově postižené, asistenční a balanční psy pro vozíčkáře a tělesně postižené, signální psy pro neslyšící, asistenční signální psy pro osoby trpící záchvatovým onemocněním (epileptici, kardiaci apod.), canisterapeutické psy určené zejména pro dětské klienty, kterým pomáhají s rozvojem jemné i hrubé motoriky, řečových a hmatových schopností, a s rozvojem sociálního chování. Helppes je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – ty poskytuje tým profesionálních pracovníků a odborníků na výcvik psů, včetně pracovníků s odborným zaměřením na práci s osobami se zdravotním postižením.

Více informací o občanském sdružení Helppes, jeho projektech a jeho aktivitách najdete na www.helppes.cz