Na vycházce s vaším pejskem se k vám náhle připojil další psí chlupatec. Kopíruje vaši trasu, jde pár kroků za vámi, v momentě, kdy se zastavíte, zastaví taky. Blíž nejde, ale od vás také ne.

Sice je špinavý, ale zanedbaně nevypadá. Navíc v tomhle počasí se i pes právě vyšlý ze salónu krásy během chvilky promění v bezdomovce. „Kde máš páníčka?“, ptáte té zablácené koule se smutnýma očima. Co teď s ním? Jak se zachovat, aby naše rekce byla k užitku, a pejskovi jsme život ještě více nezkomplikovali?

 • Vyčkejte na místě, alespoň 10 minut, třeba běžel pejsek jen známou trasu napřed a páníček se nakonec odněkud objeví. Pokud není majitel stále v dohledu, promyslete co dál.
 • Především zvažte, zda je odchycení psa pro vás bezpečné. Může se stát, že vás vystresovaný pes nejen pokouše, ale ještě navíc uteče a vy skončíte na infekčním oddělení. Jestliže je pes přátelský a nechá se pohladit, zkuste ho odchytit. Přemlouvejte ho tichým uklidňujícím hlasem, nalákejte ho na jídlo nebo vlastního psa… Menšího psa pak můžete vzít do náruče, většího zkuste na něco přivázat – šálu, šátek, pásek, vodítko (jen v případě, že ten váš umí poslušně chodit bez vodítka – neriskujte ještě zaběhnutí vlastního psa). Má pes obojek? Podívejte se, jestli na něm nemá známku se jménem a kontaktem na majitele. Někdy bývá číslo napsané na spodní straně obojku.
 • Pokud máte sebou telefon, bude vše jednodušší a můžete začít věc řešit na místě. Není totiž dobré pejska z místa nálezu odvážet. Páníček určitě svého „útěkáře“ hledá a takto mu situaci spíše zkomplikujete. Zjistěte si nejbližší veterinární ordinaci nebo služebnu Městské policie, kde zjistí čtečkou číslo mikročipu. Číslo mikročipu pak sdělí operátorovi Národního registru majitelů zvířat, který obratem zprostředkuje kontakt s majitelem zvířete. Operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Městští strážníci by se již měli o psa postarat, psa převzít a předat do příslušného útulku.
 • Kontaktujte také obecní úřad. Obec má zákonem stanovenou povinnost postarat se o nalezené zvíře.Pouze starosta (či zmíněná městská policie) má ze zákona pravomoc tyto případy řešit. To pochopitelně neznamená, že nemůžete sami zvířeti nějak pomoci, nebo alespoň pomoci starostovi či policii případ nějakým vhodným způsobem řešit. Než ale začnete cokoli konat, mělo by to být vždy nejprve po dohodě s nimi!
 • Může se stát, že se obec o zvíře odmítne postarat, v tom případě kontaktujte Policii ČR a požádejte je o asistenci, volně pobíhající pes totiž může ohrožovat lidi nebo představovat nebezpečí pro motoristy.
 • Jsou i případy, kdy se vám starost o například poraněného psa může vymstít. Pokud byste se rozhodli zvíře rychle připravit k veterináři a po cestě došlo k jeho úhynu, může po vás následně jeho majitel požadovat náhradu škody z neoprávněného jednání, kdy jste neodbornou manipulací způsobili jeho smrt. Správně byste měli mít k převozu souhlas starosty, což se sice hezky řekne, ale v praxi to asi moc uplatitelné není. Představa, že na silnici leží krvácející a bolestí vyjící pes a vy sháníte informace o tom, v jakém jste okresu, kdo je tu starostou a požadujete jeho souhlas, je směšná.
 • Pokud bydlíte poblíž, nemáte sebou telefon, a pes je ochotný s vámi jít, vezměte ho domů. O psa se také můžete postarat sami v tzv. dočasné péči, než se najde páníček. Dejte mu napít a není-li zraněný, tak i nažrat. Jestliže má pes na obojku známku nebo patronu či jinou schránku s telefonním číslem majitele, zkuste ho zkontaktovat sami. Pokud je pes čistokrevný a tetovaný, zkuste plemennou knihu, kde podle čísla zjistí chovatele a dají vám kontakt. Zavolejte na příslušný chovatelský klub a nahlaste nález poradci plemene a poproste ho, aby nález inzeroval na klubových stránkách.
 • Jestliže není nijak označený, v klidu promyslete co dál.
 • Nezapomeňte ovšem tuto informaci na úřad nahlásit, zanechat zde oznámení a kontakt. Se psem navštivte veterináře. Jako nálezce máte nárok na náhradu přiměřených nákladů, které vám s péčí o nalezence vznikly.
 • Pejska můžete odvést také do útulku, Je možné, že pravý majitel už „vyhlásil pátrání“ a v útulku se ptal. Pozor – jsou útulky, které berou jen psy po dohodě se starosty či policií přímo od policie, a proto se s nimi předem telefonicky dohodněte. Obec je ale podle zákona povinna se postarat o nalezené zvíře tak, aby nedocházelo k týrání. Jste tudíž v právu a případnou neochotou se nenechte odbýt.

DALŠÍ MOŽNOSTI JAK POMOCI

 • vylepte letáčky v okolí, informujte blízké veterinární ošetřovny, zverimexy
 • použijte internet – dejte informaci o nálezu psa na nejrůznější pejskařské portály a servery

DŮLEŽITÉ ADRESY

Český kynologický svaz

Českomoravská kynologická jednota

Českomoravská kynologická unie

narodniregistr.cz

K původním majitelům se vrátí asi čtvrtina nalezených psů, ostatní musí čekat na nové pány.