Pokud si pořizujete štěně s PP, má chovatel dané chovatelské stanice povinnost označit narozená štěňata buď tetováním, nebo čipem. Číslo se pak uvádí v průkazu původu, správný chovatel by vás měl s celým postupem seznámit a instruovat vás, co máte dál zařídit.

V případě, že je váš nový přírůstek do rodiny tzv. bezpapírák, doporučuje se, nechat štěně očipovat dodatečně. Jednak na území Prahy, ale i v jiných městech platí vyhláška, které ukládá chovatelům povinnost trvale označit mikročipem nebo tetováním psa staršího šesti měsíců. Jedině s takto označeným psem budete moci vycestovat za hranice a v poslední řadě vám může čip dopomoci k dohledání ztraceného psa.

 

JAK ČIP VYPADÁ A JAK SE APLIKUJE

Metoda RFID (radiofrekvenční identifikace) je moderním způsobem označování zvířat všech druhů. V České republice se nejvíce používá u psů a její obliba stále roste. Tuto metodu doporučuje i Mezinárodní kynologická federace (FCI). Vzhledem k charakteru aplikace mikročipu příjemci (injekční podání) však může vlastní označení provádět výhradně veterinární lékař, na něhož se mohou chovatelé a majitelé čtyřnohých společníků v případě zájmu obrátit.

Mikročip je velikostí jen o něco větší než zrnko rýže, přibližně milimetr široký a centimetr dlouhý, naprogramovaný číselným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie, nemá žádné ostré hrany, takže tkáň nijak nepoškozuje. Je vyrobený z inertních látek, které jsou pro svého nositele zcela neškodné, nijak ho neovlivňují.  Na levou stranu krku se do podkoží vpraví aplikátorem – což je vlastně jednorázová dutá jehla. Během několika dní po aplikaci se zapouzdří. Může se o několik málo centimetrů přemístit, ale to nepředstavuje žádný problém. Zvířeti to nijak nevadí a čtečky mají takový rozsah, že drobné zařízení bez obtíží najdou.  Dražší čipy jsou vybaveny antimigrační čepičkou, která zabraňuje putování čipu. Jeho životnost je minimálně 25 let.

 

Pokud se rozhodnete pro čipování, musíte dodržet daný legislativní postup. Od veterinárního lékaře dostanete tři registrační karty s číslem čipu. Jedno vyhotovení si necháte, jednu kartu zašlete do Národního registru majitelů zvířat, kde vám vystaví identifikační kartu psa a pes má doživotně zajištěno zdarma vyhledávání v případě zaběhnutí. Třetí kartu do 30 dnů  zašlete na Magistrát hl. m. Prahy.

www.narodniregistr.cz

 

TETOVÁNÍ VERSUS ČIPOVÁNÍ

Tetovaného psa již není nutné čipovat. Jeho tetovací číslo však musí být čitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu. Tetování se tedy provádí výhradně na žádost chovatele pouze štěňatům do šesti týdnů věku dle údajů  ČMKÚ, které posléze slouží k vystavení PP. Tetování je také bolestivější a zdaleka není tak operativní. Vytetované číslo navíc odkazuje na chovatele, u něhož se pes narodil, a nikoli na současného majitele. Čipování má tu výhodu, že touto moderní metodou je možné označit zvíře v jakémkoliv věku.

 

JAKÝ ČIP VYBRAT

Dnes se na trhu vyskytuje několik systémů čipů, kdy každý funguje na jiné vlnové frekvenci. Měli byste požadovat čip odpovídající normě ISO. Dokonce i kód, který čip vysílá, může být dvojího typu:  buď obsahuje kódové číslo výrobce čipu, nebo označení země původu psa.

Druhá možnost je pro majitele mnohem výhodnější, protože takto označeného psa mohou vyhledat i zahraniční registry.

Což se vám může hodit třeba na letní dovolené.

 

CENA

Cena čipování je závislá na konkrétním druhu čipu (s nebo bez antimigrační čepičky), aktuální ceně čipu u dodavatele. Přibližně se cena pohybuje cca 500,- a 700,- Kč. Čipovaným psům poskytuje Magistrát hl. m. Prahy slevu na poplatcích ze psů 350,- Kč dva následující roky po sobě, tím se výdaje zpětně nahradí.