Začíná narozením štěňat a trvá přibližně do věku 14 dnů. V tomto období jsou štěňátka nevidomá. Oči se jim otevírají kolem 12 dne, ale zpočátku je zrak ještě slabý.

 

Nejsou schopná si udržet tělesnou teplotu, protože dosud nemají plně vyvinutý termoregulační systém. Chlad projevují pištěním a shromažďováním se na hromadu. Štěňata mají silně vyvinutý sací reflex, cítí teplo feny a snaží se dostat kývavými pohyby k cecíkům.  Předními tlapkami pak masírují mléčnou žlázu, vykonávají tzv. mléčný krok. První dny po porodu štěňata sají každé dvě hodiny.

Fenu v prvních dnech plně zaměstnává péče o štěňata:je stále u štěňat, očichává je, čistí srst jazykem, masíruje bříška a povzbuzuje tím trávení a vyměšování. Pelech udržuje v čistotě tím, že všechny pevné i tekuté výkaly ihned sežere. Dokud štěňata sají pouze mateřské mléko, nikdy nejsou sebeméně cítit močí nebo výkaly.

Vazba na matku je vytvořena na základě čichového vjemu a to platí i mezi sourozenci. Naopak při kontaktu s člověkem je tento vjem spojen s obrannou reakcí. Toto se mění kolem 10 dne, kdy se čich stává dominantním a štěňata začínají rozlišovat známé a neznámé osoby. Přítomnost chovatele, jeho dotyky, jako je zvedání, otáčení, vážení a mazlení mají jednoznačně pozitivní vliv na vývoj štěněte.

Fáze přechodová

Období 2 až 3 týdne života štěněte. Tato fáze je krátkým (asi 1 týden) pokračováním předchozího období. Začíná přibližně ve 14 dnech života štěňat, a je charakterizována rozvojem čichu, zraku a sluchu. Prostřednictvím těchto smyslů se štěňata seznamují s okolním světem.

 

Plazení se změnilo na pomalou a nejistou chůzi po čtyřech, takže jsou schopná samostatného pohybu. S vyprazdňováním jim do této doby pomáhala fenka, nyní to již zvládají sama a pro svoje fyziologické potřeby si hledají jiná vhodnější místa než je jejich pelíšek. V této době se začínají prořezávat první zuby – mléčný chrup. Od třetího týdne života je možné začít podávat kašovitou stravu. Štěňata také začínají vnímat svoje sourozence, objevuje se první dovádění a hry.

Fáze vtiskávání

Velice důležitým obdobím v životě štěněte je období, které trvá od 3. do 7. týdne věku. Probíhá takzvaná první socializační fáze, neboli vtiskávání, kdy se štěně seznamuje se všemi věcmi, které mu v dalším životě budou připadat jako běžná součást prostředí.

Po 4. týdnu prochází štěně rychlým rozvojem: překotně rostou, definitivní podobu dostává zrak, sluch i čich, vyvíjí se koordinace pohybů. Výrazně se rozvíjí mozkové centrum, spánek se zkracuje aprudce se rozvíjí sociální chování mezi sourozenci. Utváření se dominantní a submisivní vztahy, které se při hrách často mění. V 5. týdnu se přidávají hry lovecké a schopnost vyhledávání nebo přinášení předmětů, což je dobré cíleně zlepšovat pro pozdější výcvik psa. Koncem pátého týdne je vyvinuto až 94% osobního charakteru štěněte, který se projeví do 10 týdne věku. V této fázi potřebuje štěně intenzivní styk s lidmi. Ze štěněte, kterému není umožněno být v této fázi v těsném kontaktu s člověkem, se nikdy nestane přítulný pes, ale naopak zvíře plaché a bázlivé. Narušená povaha se ukazuje až později po koupi, kolem 10. – 12. týdne života.  Proto je třeba vybrat si takového chovatele, který poskytl štěňatům mnoho času, intenzivní kontakty s lidmi a co nejširší škálu podnětů.  Například, pokud se chystáte pořídit štěně do rodiny s malými dětmi, vyberte takového chovatele, který v rodině děti má a štěně je na ně zvyklé.

Fáze socializační

Socializační fáze je po fázi vtiskávání nejdůležitějším obdobím v životě psa a má obrovský vliv na povahu štěněte. V této době se vytvářejí složité společenské vztahy mezi psy i vztahy mezi člověkem a psem.

Štěně je předáváno novému majiteli, který by měl svým individuálním působením na práci chovatele plynule navázat. Právě v tomto období štěňata ochotně přijímají člověka jako partnera při hře a uznávají jeho nadřazenost. Jsou velmi přístupná informacím a podnětům a rychle se učí, jak mají na různé věci reagovat. Na věci, se kterými štěně nepřijde do styku během socializační fáze, bude později reagovat s nedůvěrou. Z tohoto důvodu byste měli zajistit štěněti dostatek kontaktu s cizími lidmi jak dospělými, tak dětmi, se psy různého stáří, plemene i velikosti, štěně by se mělo naučit pohybovat v různém prostředí a poznávat vše ze svého okolí. Budoucí problémové chování má velmi často původ v nesprávném zacházení se štěnětem právě v této době. Pokud věnujete štěňátku náležitou pozornost, můžete očekávat následné harmonické soužití.

Štěněčí stadium

Období začíná 8 týden a trvá až do nástupu puberty. Zkušenosti nasbírané v tomto období jsou důležitým vkladem do budoucího života psa.

V tomto období si štěně hledá svoje místo v nové „smečce“. Zjišťuje, jaký zde panuje řád, učí se spolupracovat s člověkem a podřizovat se jeho velení. Je to také ideální období pro začátek postupného výcviku štěněte.

Charakter psa je plastický, poddajný a nežádoucí projevy chování, jako nadměrná lekavost, bázlivost, nebo agresivita je možné do konce této fáze v určitých rozmezích opravit. Pokud je štěně v tomto věku zanedbáno a nedostane příležitost k získávání zkušeností, bude náprava později velice těžká.

Při výcviku není až tak důležitý jeho obsah, ale to, že se štěně učí spolupracovat a je s člověkem v úzkém kontaktu. V tomto období je štěně hodně tvárné a za pamlsek je schopno udělat co po něm chceme.  Páníček by neměl zapomínat na pozitivní motivaci, slovní pochvalu a takzvaně pracovat s hlasem – intonace je pro komunikaci se štěnětem velice důležitá, štěně se podle ní orientuje, jestli to co dělá je správné.

Puberta

Puberta u psů umí být pěkně komplikovaná. Psí výrostky postihuje přibližně v v době, kdy štěně vymění svůj mléčný chrup za ten dospělý, zhruba od 6 – 10 měsíců, a končí pohlavní dospělostí: u fen to je prvním háráním.

 

U pejsků se pohlavní dospívání projevuje zvedáním nožičky při močení a počínajícím značkováním. Obecně menší plemena vstupují do tohoto období dříve než plemena velká.

A jak se navenek pozná, že váš pes přichází do puberty?  Vypadá to jako by vašeho pejska někdo mávnutím kouzelného proutku vyměnil. Do té doby jinak poslušný pes neposlouchá, odmlouvá, je náladový, začíná se prát, zkouší, kam až může zajít. Zkrátka je to boj a to zejména mezi dominantním jedincem a jeho majitelem. Při těchto jeho pokusech musíte být velmi důslední, váš kamarád musí pochopit, že jeho snahy jsou zbytečné. Toto období, ale bývá krátké, a pokud jste v dosud ve výchově nic nezanedbávali, podaří se vám ho zvládnout bez velkých obtíží. V tuto dobu určitě poznáte, kde jste kladli menší důraz, váš pes totiž určitě provede nejeden pokus o to, aby povýšil své postavení v hierarchii vaší smečky. Je opravdu důležité psu vymezit mantinely, poctivě procvičovat poslušnost, a psa usměrňovat, i když je s ním občas těžké pořízení. Jsou psi, u kterých se tohle rebelské období téměř neprojeví, a pak jsou takoví, které byste v období puberty nejraději… Po prvním roce (max.v  18 měs.) je utvořen základní charakter psa. V této době by se měl naučit, jak se má ve smečce chovat, co je dovoleno a kde jsou jeho hranice.

Dospělost

Do této fáze se štěně dostává přibližně od 16 až 18 měsíce věku. A od svého narození po dospělost toho stihne po vývojové stránce opravdu mnoho.

Jeho charakterové vlastnosti mu byly zčásti dány geneticky, takzvaně „do vínku“ a v mnohém se na nich podílel jednak chovatel, dále nový majitel, ale i prostředí kolem něj, situace, se kterými přišel do styku. K jejich stabilizaci dochází až kolem 3 roku, proto je nutné je neustále upevňovat.