Jak naučit psa jít na své místo.

Jak naučit psa na povel místo zaujmout jemu vyhrazené místo, ať už je to pelíšek, deka nebo třeba přepravka? Opět vycházíme z povelu lehni.

 

1./ Výcvik začněte v okamžiku, kdy je pes ve svém pelíšku, kam ho můžete nalákat pamlskem nebo hračkou. Zde dejte povel lehni a přidejte nový povel místo. Když pes leží, odměňte ho. Dbejte na to, aby pes snědl pamlsek na pelíšku.

2./ Později dejte pamlsek na pelíšek, vyslovte povel místo, pes přiběhne na pelíšek sám a nejspíš na něm v leže pamlsek sní. Pokud s ním má tendenci utíkat, zakryjte mu pamlsek rukou a vyžadujte, aby ulehl. Povel místo opakujte. Když vidíte, že si pes jde lehnout na pelech sám, je třeba mu spojit povel s konkrétním místem a tím, že je pro něj výhodné nebo příjemné jít si na toto místo lehnout.

O tom, že by měl pelíšek být na klidném místě, kde psa nic neruší, asi není třeba mluvit.