Jeden z povelů, které by měl umět každý pes.

 

Povel sedni patří k základům poslušnosti každého psa. Tímto cvikem vašeho pejska zklidníte, což oceníte při nejrůznějších příležitostech – například, když mu chcete navléci obojek, při čekání na přechodu nebo při prohlížení jeho pacek, uší… Psa naučíte povel poměrně snadno. Trénujte každý den, s malým štěňátkem zhruba 10 minut, déle se soustředit nedokáže.

1./ S nácvikem je nejlepší začít už od mala, v době, kdy si štěňátko samo po hře nebo při ukázání pamlsku sedá. Sledujte ho a snažte se vystihnout moment, kdy si chce sednout a ještě než usedne, vyslovte povel sedni. Pokud si štěně sedne, ihned ho pochvalte a odměňte pamlskem.

V další fázi již pejska cíleně povel sedni trénujte.

2./ Přivolejte psa k sobě. Pejsek přiběhne a stojí před vámi. Držte pamlsek nad jeho hlavou. Pes bude chtít dobrůtku lépe vidět a dobrovolně usedne. Při sedání používejte srozumitelně a hlasitě povel sedni. Jestliže na vás pes začne skákat, přidržte ho za obojek a stáhněte k zemi. Odměnu mu nedávejte, naopak dejte mu ji dál od čumáku a couvněte. Pes za odměnou vstane, pamlsek mu znovu vraťte nad hlavu a opět následuje povel sedni. Možná budete muset couvat i několikrát, než si hezky sedne.

3./ Jiný nácvik povelu sedni může být proveden tak, že si psa postavíte vedle své levé nohy. Nad hlavu zvednete jednu ruku s pamlskem a druhou rukou mu lehce zatlačíte na zadní část těla, a přitom vyslovíte povel sedni. Na většinu psů není potřeba vyvíjet velký tlak a k jejich sedu postačí lehké stlačení u slabin. Opět platí, že jakmile pes cvik správně provede, nešetříte pochvalnými slovy a odměnou.

4./ Sed při nácviku chůze u nohy je náročnější, pes by měl zvládat jak chůzi u nohy, tak povel k noze. Psa vedete s povelem k noze na vodítku u levé nohy. Při povelu sedni, držte pamlsek nad hlavou psa nebo psa přidržte pravou rukou za obojek a levou zatlačte na záda psa. Dávejte pozor, aby si pes sedal podél vaší nohy a seděl rovně.

5./ Povel sedni z lehu – váš pes leží u vaší nohy, dáte povel sedni a lehkým tahem vodítkem vzhůru ho posadíte. Můžete použít i pamlsek, kterým psa k pohybu navádíte.

 

Nejčastější chyby

Snažte se být důslední, chybu při dosedu, kdy se pes křiví, sedá si před vás, za vás nebo si odsedává, je potřeba odstranit včas. Pejska v tom případě nechvalte, ale znovu povel zopakujte. Odměna následuje jen po správném provedení.