Další velmi důležitý psí cvik.

 

Ani nácvik tohoto povelu není složitý, jen je třeba více trpělivosti, pejsci ho dělají neradi. S nácvikem začněte, až když pes umí povel sedni.

1./ Sedícímu pejskovi dejte povel lehni a současně poklepejte na zem před ním. Jestliže nereaguje, stlačte jej jemným tlakem těla dolů a natažením předních končetin dopředu.

2./ Vezměte si psa na krátké vodítko a sedněte si k němu. Rukou, ve které držíte pamlsek, proveďte pohyb, který začíná nad hlavou psa a obloukem pokračuje až k zemi, do místa na nějž pes dosáhne jedině vleže. Klidnějšího psa stačí když přitlačíte rukou položenou na kohoutku k zemi. Snažte se psa chvíli v této poloze udržet. Pokud si pes správně lehne, pochvalte ho a odměňte. Jestliže si pes lehne na bok, znovu ho posaďte a povel zopakujte.

3./ Zkusit můžete také nácvik podtrhnutím. Sedícímu pejskovi zvednete a zlehka podtrhnete přední nohy, takže ztratí rovnováhu a automaticky si lehne.

4./ Vyzkoušet můžete také variantu, že posadíte pejska na kraj lavičky nebo jiného vyvýšeného místa. Pejskovi ukažte pamlsek a ruku s odměnou veďte ze shora dolů pod okraj lavičky. Aby pejsek na odměnu dosáhl, bude si muset lehnout. Případnému zvednutí a zaujetí polohy úklona zabráníte přidržením zad.

 

Nejčastější chyby

Jsou zejména způsobené vaší nedůsledností. Pes by měl na váš povel ulehnout rovně, neměl by se tzv. povalovat a v této poloze by měl vyčkat, než dostane další povel. Chvalte pejska přiměřeně, nenechte ho se převalit na záda nebo na bok. Povely střídejte plynule a prokládejte je hrou. Dbejte na to, abyste povely zbytečně neopakovali.  Pokud budete povel opakovat vícekrát, pes si navykne, že vás nemusí poslechnout hned napoprvé, a tím si celý výcvik zbytečně zkomplikujete.