Štěkouni – Hana Žertová

 

Všichni rádi slyšíme radostný štěkot našeho mazlíčka, když se vracíme po těžkém dni z práce či ze školy. Bohužel, občas se může stát, že z radostného štěkotu se stane štěkot utrápený, který ne a ne přestat. Co dělat když už si zoufalstvím okusujete nehty nejen vy, ale i vaši sousedi?

Ze všeho nejdříve je potřeba si uvědomit, že štěkáním k nám pes promlouvá. Je to jeden ze způsobů jeho komunikace a je jen na nás, abychom rozluštili, co se nám náš čtyřnohý mazel snaží sdělit. A to někdy může být až sherlockovská práce. Existuje totiž mnoho důvodů, které způsobují „nezdravý“ štěkot a každý z nich má jiné řešení. Někteří pejsci štěkají, když ráno odejde páníček do práce a nepřestanou, dokud se odpoledne nevrátí domů. Jiní zase mohou být po dobu vaší nepřítomnosti klidní andílci, ale jakmile otevřete dveře, stanou se z nich štěkající ďáblíci, kteří vás nenechají v klidu dodívat večerní zprávy. Jindy zase může být důvodem ke štěkotu nějaká věc nebo osoba v okolí psa, která psa rozčiluje, nebo které se bojí. Když už se dopátráte příčiny tohoto štěkotu, připravte se na mnohdy dlouhou cestu k léčení problému, na které se budete muset obrnit trpělivostí a snažit se uklidňovat nejen psa, ale často i sousedy.

 

ŠTĚKÁM, ŠTĚKÁŠ, ŠTĚKÁME…

Jednou z nejčastějších příčin chorobného štěkání je strach ze samoty. Samoty, kterou pes zažívá kdykoliv se vzdálíte a jedinou jeho společností je nábytek v opuštěném bytě či domě. V takovém případě se doporučuje se psem nacvičovat váš odchod z domu. Napodobujte situaci, kdy se ráno chystáte do práce – posnídejte, oblečte se a předstírejte, že jdete pryč. Postupujte pomalu – zprvu nechte dveře pootevřené a psa nechejte o samotě jen malou chvilku. Pokud toto zvládne bez povyku, zopakujte odchod z domu, zavřete za sebou dveře a postupně navyšujte intervaly vaší nepřítomnosti. Důležité je chválit – kdykoliv váš fingovaný odchod z domu pejsek zvládne bez štěkotu, chvalte ho a odměňte. Důležité je taky zajistit pejskovi dostatek podnětů, se kterými se může zabavit, když jste pryč – hračky by měly být samozřejmostí! Aby si nepřipadal pes osamělý, můžete mu i zkusit nechat zapnutou televizi nebo rádio. Jenže pozor – občas může být právě televize či rádio tím, co pejska rozčiluje a tak se dostáváme k dalšímu problému. Pokud je to nějaký předmět nebo zvuk, co psa dráždí, například vysavač nebo fén, snažte se od takového zvuku odvést jeho pozornost – k tomu můžou posloužit hračky nebo pamlsek. Trénovat můžete i nácvik štěkání; kdykoliv se váš štěkoun „rozpovídá“ hrozte mu prstem a přitom mu nadšeně říkejte: „Štěkej! Štěkej!“. V okamžiku, kdy se unaví, mávněte otevřenou dlaní do prostoru a zavelte: „Klid!“. Takový rozkaz pak opakujte a nezapomeňte pokaždé tichého hafana odměnit pamlskem. Jen se s odměnou moc neukvapujte, aby si ji nevykládal jako pochvalu za to, že štěká. Pokud zjistíte, co vašeho pejska dráždí, snažte se takové situaci zamezit. Zjistíte-li, že hafana vytáčí jakýkoliv pohyb v sousedově zahradě, zkuste nahradit stávající drátěný plot, kterým je dobře vidět, bytelným dřevěným plotem a znemožněte mu tak sledovat co se v sousední zahradě děje.

 

KDYŽ SI NEDÁ ŘÍCT

Co ale dělat v případě, že jste problém odhalili, ale domluvou ani nácvikem se štěkoun ne a ne umoudřit? V krajních případech můžete zkusit použít tzv. sprejový obojek. Ten má v sobě zabudovaný mikrofon, který kdykoliv zaznamená štěkot, uvolní lahvičku s vodou, která je na obojku a postříká bradu pejska sprškou vody. Pokud s obojkem začínáte, věnujte psovi zvýšenou pozornost a rozhodně ho nenechávejte samotného – musíte zjistit jeho reakci, aby se pes příliš nevylekal, nebo naopak – někdy hafanovi může být sprška dokonce příjemná. Další možností jsou obojky, spreje nebo odpařovače, které vyluzují feromony. Tyto feromony produkují kojící fenky a na psa tak bude působit příjemná zklidňující vůně.

Pozor na elektronické obojky, které štěkajícímu hafanovi uštědří slabý elektrický impuls nebo spustí nepříjemný ultrazvukový tón, který může slyšet pouze on. Takové obojky mohou být pro vašeho mazlíka velkým trápením; mnohdy se problém spíše prohloubí, než aby se vyřešil.

 

Když se budete snažit řešit problémy se štěkáním, pamatujte na to, že každý pes je individualitou a co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Odhalit příčinu problému může být složité a správně ho vyřešit ještě složitější. Pokud problém přetrvává, dříve či později budete muset navštívit odborníka. Při řešení situace ale nikdy nepoužívejte hrubost, ať už vás bude svým ňafáním pes iritovat sebevíc a vždy se snažte mít se psem jasně vymezený vztah, ve kterém je pes vždy tím podřízeným. Uvědomte si, že někdy nemusí být problém ve vašem psu, ale v lidech a pokud některému z vašich sousedů vadíte, může být sebemenší štěknutí vašeho psa vodou na jejich mlýn. I takové riziko je třeba zvážit, než si pejska vůbec pořídíte.

 

CO NA TO PRÁVO?

Jelikož jsou podle našeho práva psi (i ostatní zvířata) považováni za pouhopouhou věc, vy jako majitelé jste za takovou „věc“ a její chování zodpovědní. V zákoně č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku se praví: „Vlastník věci se musí zdržet všeho

Komentáře

komentáře

//]]>