Je chování vašeho psa dominantní? Jak to poznáte a co s tím?

Kromě obvyklého hlídání, vrčení a kousání existuje mnoho variant projevů psí dominance, které ale nemusí být na první pohled rozeznatelné.Psi jen zřídka vykáží  dominantní chování jen tak přes noc, tedy náhle. Většinou vysledujeme postupné příznaky narůstající dominance, může trvat léta, než pes nastřádá dost sebevědomí, aby se pokusil převzít roli vůdce smečky. Dominantní pes se nemusí projevovat jen tak, že vás pokouše. Pokud majitelé dávají dominantnímu psu to, co od nich chce, nemá důvod vrčet nebo kousat. Dokud nebude mít pocit, že jeho potřeby nejsou dostatečně uspokojovány. Psi chápou velmi dobře, že žijí ve světě lidí. Vždyť jim dáváme jíst a vodíme je ven.  Pokud děláme jen tohle, proč by si psi nemysleli, že to oni nám šéfují? Psi pak snadno získají pocit, že oni jsou vůdci smečky. I když mnohé psí alfa chování není v lidské společnosti akceptovatelné, musíme myslet jako psi a komunikovat po jejich, abychom si udrželi vůdčí roli.

Následující chování vykazují psi, kteří si myslí, že ve smečce stojí nad námi. Mějte na pamětí, že ne každý pes se chová všemi popsanými způsoby najednou. A že chytřejší psi toho na vás budou zkoušet více, než ti s průměrnou inteligencí.

Seznam projevů dominance, které se mohou u psů projevit

– paličatost
– vyžadování pozorností
– žebrání
– vnucování hračky, vynucování si hry
– vynucování si hlazení
– obliba vyvýšených míst v bytě
– hlídání si páníčka před ostatními
– štěkání, když si s někým chcete popovídat
– kňourání, když se psu nelíbí manipulace
– vyskakování na člověka

– trvání na určitém kusu nábytku, křesle atd
– pes se snaží vycházet dveřmi první
– pes na vodítku vždy jde před majitelem
– odmítání vodítka
– kousání do kotníků, když lidí chtějí odejít
– neuposlechnutí rozkazů
– pes nesnese, když se někdo dotýká jeho žrádla
– skáče na klín
– spí na polštáři, na úrovni vaší hlavy nebo nad vámi
– při spaní si lehá na vás
-je naštvaný, když ho někdo vzbudí
– olizuje vás
– nesnáší samotu a je rozrušený, když se vrátíte
– pes zaujímá dominantní postoj: pes se  hrdě nese, nafukuje se, tělo je napjaté, ocas je nesen nahoru a napnutá, uši jsou nastražené