Ať už vařená, syrová nebo sušená: říkáme NE!

Cibule je pro psy toxická. Požití cibule může způsobit formu hemolytické anémie s názvem Heinz, což je onemocnění, které způsobuje zničení červených krvinek. Může následovat poškození ledvin. Není jasné, jaké množství cibule je jedovaté, ale účinky mohou být kumulativní. Nedávejte proto pejskům zbytky od stolu a veškeré potravin vařené s cibulí. Znaky jsou sekundární anémie, jako je bledá dáseň, zrychlený tep, slabost a letargie.  Další příznaky „cibulové nevolnosti“ zahrnují: rychlé dýchání, zvracení nebo průjem a krvavá moč. Později hrozí anémie (chudokrevnost) a anorexie (nechuť a odmítání jídla). Léčba: krevní transfuze nebo podání kyslíku mohou být nezbytné, následovat by měly konkrétní tekutiny.