Přetočení žaludku neboli torze je jedno nejzávažnějších smrtelných nebezpečí, a pes by při něm měl být co nejdříve dopraven k veterináři.

Pokud je diagnostikována torze žaludku, je třeba neprodleně provést operaci. Ta je ovšem mnohdy nemožná kvůli stavu postiženého zvířete a proto pes často umírá. Úmrtnost je velmi vysoká – kolem 30 – 40 %. Přibližně polovina psů uhyne dříve, než vůbec dojde k léčbě a skoro jedna čtvrtina umírá v prvních sedmi dnech po stanovení diagnózy. Ze statistik je známo, že 60 % všech případů se odehrává v noci. Přesné příčiny vzniku nejsou plně známy, ale některé důležité faktory ano. Přetočení žaludku je pravděpodobně podmíněno geneticky, dalšími rizikovými faktory je nevhodná strava, pohyb po krmení, mnohdy jde o souhru všech faktorů a nešťastných náhod.

 

CO SE PŘI TORZI STANE?

Torzi žaludku často předchází dilatace žaludku (rozšíření žaludku). Při dilataci se žaludek naplňuje vzduchem a svým rozšiřováním tak působí tlak na ostatní vnitřní orgány a bránici, čímž může způsobovat dýchací potíže. Dilatovaný žaludek může rovněž tlačit na velké cévy a tím bránit návratu krve zpět do srdce. Dilatovaný žaludek se může snadno otočit okolo své osy a uskřinout tak své krevní zásobení. Jakmile dojde k tomuto otočení žaludku (torzi žaludku) a přeruší se krevní zásobení, žaludek začne odumírat a klinický stav pacienta se velice rychle horší.

KDO JE NÁCHYLNĚJŠÍ

Velká a obří plemena: převážně ta s hlubokým hrudníkem, jako je například dobrman, vlkodav, německý ovčák

Psi krmení pozdě večer: přetočení žaludku dochází většinou několik minut až několik hodin po krmení. Pokud je pse krmený pozdě večer, a není umístěn poblíž majitele, ale např. v kotci, majitel o stavu psa nic neví. Doporučuje se nepodávat větší množství jídla po 18. hodině.

Psi krmení 1x denně: způsob krmení je důležitý, doporučuje se vícekrát denně.

Senioři:  psi starší 7 let mají více jak dvojnásobný výskyt tohoto onemocnění ve srovnání se psy ve věku 2 – 4 let.

Psi: onemocnění se vyskytuje 2x častěji u psů samčího pohlaví než u fen.

Temperamentní jedinci: psi, kteří hltají, jsou více nervózní, úzkostliví a jsou zvyklí okamžitě po nakrmení běhat…

 

JAK TORZI POZNÁTE

Poměrně snadno. Uveďme si jednotlivé příznaky tak, jak následují za sebou: zvětšení objemu břicha, na pohled ztuhlé břicho, které je posléze bolestivé na dotyk, zvracení pěny nebo tekutiny, neúspěšné pokusy o zvracení, zrychlené polykání, nadměrné slinění, zrychlené dýchání, nadměrné pití, nechutenství, červené nebo bledé dásně (ne přirozeně růžové), nahrbený postoj ve stoji nebo v leže, leh či sed v nezvyklých polohách, pozice, při které je předek při zemi a zadek nahoře, svíjení se, vyhledávání skrytých míst, nepřirozeně klidné chování, apatie. Při jakémkoliv podezření na přetočené žaludku je proto nutné urychleně vyhledat veterinární pomoc. Čím víc času uběhne do operace, která může psovi zachránit život, tím horší bude prognóza.

 

JAK ONEMOCNĚNÍ PŘEDEJÍT

Pes by neměl jídlo hltat – existují i misky s výčnělky, které hltání zabraňují. Pokud máte více psů, dávejte jim jídlo odděleně.

Porci rozdělte na více dávek: 1/3 denní porce a k večeru zbylé 2/3.

Po jídle by měl pes být alespoň 2 – 3 hodiny v klidu. Nejezděte ani autem.

Nedávejte mu jídlo hned po nějaké větší pohybové aktivitě.

Omezte větší příjem vody naráz, pes by měl pít méně a častěji.

Vyberte krmivo, které je dobře stravitelné.

Granule je vhodnější podávat namočené. Stačí je zalít teplou vodou, aby nabobtnaly, ale neměla by se z nich stát kaše.

Nemíchejte dohromady různé typy krmení – granule s těstovinami, rýží…

Nezkrmujte už nakvašenou potravu. Krmení se znehodnocuje a kvasí například v případě, kdy pes nesní celou porci, a zůstane mu v misce po celý den. Obzvlášť v  létě, pokud necháte stát déle namočené granule například se zeleninovým vývarem, můžou se ve větší míře tvořit plyny.

 

LÉČBA

Pro diagnostiku je nutné RTG vyšetření, které odhalí jednoduché rozšíření žaludku od dilatace s torzí. Postiženého psa je potřeba nejprve stabilizovat – okamžitá infuzníterapie, protišoková léčba, antibiotika. Poté je možné přistoupit k vyprázdnění žaludku a jeho vrácení do správné polohy. To je samozřejmě možné jen chirurgicky. Žaludek je potřeba vyčistit i od zbytků potravy, řádně zkontrolovat celou jeho stěnu, jsou-li některá místa nekrotická, je potřeba je odstranit. Po vyčištění a repozici žaludku se pak jako prevence opakování torze provádí tzv. gastropexe – přišití žaludku k břišní stěně nebo žebrům. Tři dny po operaci přetrvává riziko poruchy srdečního rytmu, které může mít za následek až smrt psa. Pokud se rána dobře zahojí, může pes dále vést zcela normální život.

V průběhu života může dojít k další torzi. U operovaných psů dochází k návratu torze s pravděpodobností cca 5 %. Úmrtnost při opakovaných torzích je až 80%.