Diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet…Pokud jste při hře či mazlení se svým čtyřnohým kamarádem nahmatali v oblasti krku, trupu, podpaží nebo v tříslech divné bulky, pravděpodobně se jedná o zduřené lymfatické uzliny. Nepropadejte panice, ale návštěvu veterináře neodkládejte.

 

Nejspíš bude příčinou jen obyčejný zánět, ale můžete si vyslechnout i mnohem horší diagnózu. V tom druhém případě je rychlý začátek léčby klíčový.

Štětinka píše na svém blogu na Neviditelném psu: „Začalo to, když jsem jela na chalupu. Sto šedesát kilometrů cesty za volantem člověka trochu otupí tak, když jsem sáhla rukou za sedačku, kde vždy cestu prospí moje fenky, a nahmatala oteklý krk Kačky, napadla mě jen nějaká reakce na dva dny staré očkování. Druhý den jsem si její krk znovu prohmatala. Její podčelistní uzliny byly velikosti slepičího vejce! Usmyslela jsem se, že hned v pondělí zavolám veterináři, co mi ji očkoval, zda je možná ta reakce nebo jde spíš o infekci. Dověděla jsem se, že podčelistní uzliny nebývají po očkování naběhlé a že to bude chtít prohlídku na klinice.“Stejně tak jako u lidí i u psů nemá zduření mízních uzlin mnoho objektivních příčin. V podstatě lze definovat tři: infekce, reakce na léčbu nebo léčiva a lymfom – zhoubné onemocnění mízních uzlin (odborně nazývaný též maligní lymfom, lymfosarkom, LSA pozn. red.). Zatímco první dvě jmenované příčiny zvětšení lze efektivně léčit, lymfom je u psů jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorů a v drtivé většině případů je nevyléčitelný, atak onemocnění lze však výrazně zpomalit.  Bohužel většina pacientů přichází do ordinace až mezi 3 a 5 stádiem choroby.

 

 

PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ

Psí lymfatický systém je podobný lidskému. Jeho úlohou je filtrovat mízu a zachytávat v uzlinách cizorodé a nežádoucí látky (bakterie, viry), které se dostanou do organismu vlivem infekce případně zranění. Příčiny mutace buněk – lymfocytů a následného nádorového bujení zatím neznáme, ale jelikož se jedná o systémové onemocnění, rychlost šíření do okolních uzlin případně orgánů je značná. Alfou i omegou úspěšného zpomalení nemoci a zajištění nejvyšší možné kvality života zvířete je včasná diagnóza!

PRŮBĚH

Jak jsme již naznačili v úvodu článku, lymfom je zhoubné onemocnění, které je dlouhodobě neslučitelné se životem. Průběh nemoci je individuální – liší se nejen podle druhu lymfomu, stáří, vitality a tělesné konstituce psa, ale také podle stádia nemoci a zvolené léčby.  Odborné zdroje uvádějí, že neléčení psi umírají v důsledku onemocnění během několika týdnů od stanovení diagnózy, avšak vhodným typem léčby je možné prodloužit život psa od několika měsíců až po dobu dvou let. Třem čtvrtinám psích pacientů se po nasazení chemoterapie podaří kompletní remise, tzn. že u nich nejsou patrné žádné příznaky, ani projevy nemoci, zvířata se cítí a chovají jako zdravá.

LÉČBA

Lymfomů je mnoho druhů a každý druh reaguje na léčbu jinak. Růst nádoru lze za použití i té nejmodernější léčby potlačit pouze po určitou dobu. Obvykle ty agresivnější, rychle progredující lymfomy při včasné diagnostice lépe reagují na chemoterapii. Naopak „pomalejší“ druhy, s nimiž zvíře přežívá déle i bez terapie, reagují zpravidla na zvolenou léčbu jen málo a zvířeti život podstatně neprodlouží. Záleží samozřejmě i na tom, které tkáně lymfom postihuje a zda neutlačuje další orgány (srdce, plíce, velké cévy atd.). Na účinnost léčby má také velký vliv výběr vhodného chemoterapeutického protokolu (varianty kombinace nasazených cytostatik), jehož nedílným kritériem při posuzování ze strany majitele je jeho cena. Zde mají „výhodu“ malá plemena, protože jednotlivé složky protokolu se dávkují podle váhy a platí zde přímá úměra: čím vyšší váha psa, tím vyšší je i cena za léčbu. Psi mohou, ale nemusejí mít v důsledku léčby, která je ve vyšších dávkách toxická, vedlejší účinky jako je například narušení metabolismu, poškození jater nebo leukopenie (velký pokles bílých krvinek a snížení obranyschopnosti organismu). Projevy jako zvracení, průjem a zvýšené vypadávání srsti jsou na rozdíl od lidských pacientů minimální. Optimální chemoterapeutický protokol pro léčbu lymfomu zatím neznáme. Existují protokoly dosahující nejvyšší úspěšnosti v navození remise, v délce jejího trvání nebo v délce přežívání pacienta. Nejsou však jednoznačně známy vztahy mezi jednotlivými typy lymfomů a jednotlivými chemoterapeutickými protokoly. Protokoly používané na jednotlivých pracovištích vždy odráží individuální zkušenosti a preference veterináře, finanční možnosti chovatele a dostupnost toho kterého cytostatika.

STÁDIA NEMOCI

1. postižena je pouze jedna uzlina

2. zasažena je spádová oblast (více uzlin ve stejném místě)

3. onemocnění se šíří do všech hmatných uzlin

4. zasaženy jsou některé orgány (nejčastěji játra a slezina)

5. nádorové buňky se objevují v kostní dřeni

 

JAK LYMFOM U SVÉHO PSA POZNÁTE?

Nejrozpoznatelnějším příznakem je zduření mízních uzlin

Další příznaky:

 1. Žíznivost
 2. Průjem
 3. Dušnost
 4. Výtoky z očí
 5. Svědění

 

JAKÁ VYŠETŘENÍ VÁS ČEKAJÍ?

 1. Důkladné klinické vyšetření včetně biochemie krve
 2. Rentgen hrudníku
 3. Cytologické případně histologické (v narkóze) vyšetření odebraného vzorku tkáně zasažené uzliny
 4. Výjimečně je nutné provést vyšetření kostní dřeně

CHEMOTERAPEUTICKÝ PROTOKOL

je soubor látek s odlišným působením na nádorové buňky v různých stádiích (klid x růst) jejich rozmnožovacích cyklů. Zjednodušeně řečeno: čím více různých látek protokol obsahuje, tím širší je spektrum účinků a zvyšují se účinky léčby (množství zničených nádorových buněk).

RADY, KTERÉ MOHOU POMOCI

 1. Řiďte se především svým instinktem a doporučením veterináře
 2. Pokud svému současnému veterináři nedůvěřujete, najděte si jiného
 3. Připravte se na to, že léčba je nejen finančně, ale také časově náročná a vyžaduje disciplínu
 4. Počítejte s tím, že vám nikdo nemůže garantovat úspěch léčby, ani délku remise
 5. Má-li váš pes i jiné zdravotní problémy, které komplikují léčbu, zvažte možnost eutanazie

GS 9219

U lidí zklamal, pro pejsky možná svitla naděje…Čeští vědci v čele s Doc. Dr. Antonín Holý, DrSc. vyvinuli lék na rakovinu, v jehož účinky vkládala naděje řada nemocných po celém světě. Úspěšné testování na psech, kde pouhá jedna injekce zapříčinila zmizení nádorů v břiše a v krku během šesti dnů, se na lidech bohužel neosvědčilo. Na lidské pacienty postižené rakovinou měla látka příliš silné toxické účinky a tak bylo její testování zastaveno. V současné době se zvažuje využití látky GS 9219 pro veterinární účely.