Několik základních doporučení, kterými je dobré se řídit a snížit tak riziko vzniku možné nehody, úrazu apod.

 

  1. nepouštíme psa někam, kam nevidíme
  2. na frekventované silnici nebo v jejím dohledu musí být na vodítku
  3. necháváme-li štěně samotné doma, odstraníme všechny nebezpečné předměty, obzvlášť kabely
  4. jedovaté látky skladujeme mimo dosah psa
  5. v létě nenecháváme psa samotného v autě
  6. po jídle nenecháváme psa dovádět a skákat
  7. nekrmíme vařenými kostmi
  8. nenecháváme psa skákat do neznámé vody
  9. naučme psa nevšímat si venku potravy
  10. psa máme stále na dohled, víme kde se pohybuje a co dělá