Oči zvířete mají schopnost mluvit tím nejkrásnějším jazykem na světě.

  • Kdyby psi uměli mluvit, patrně bychom s nimi vycházeli stejně špatně jako s lidmi.
  • Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské cnosti bez lidských necností.