Za účasti známých osobností se v sobotu třicátého listopadu, konalo již třetí protestní shromáždění proti vybíjení psů v Rumunsku. 

V Praze na Jungmannově náměstí se sešlo několik desítek lidí z celé České republiky, aby vyjádřili nesouhlas, s rumunským řešením problematiky toulavých psů.

Akce je součástí mezinárodních protestů.

Vybíjení toulavých psů v Rumunsku, navzdory tlaku ochránců z mnoha států, nepolevuje, jen se částečně přesouvá z ulic do státních útulků. Rumunsko dlouhodobě neřeší problém toulavých psů, kterých je v zemi velké množství. Navzdory tomu, že země dostala od roku 2001 přes 10,5 milionu Euro z rozpočtu EU na plošné kastrace a sterilizace, neustále se zvyšující počet toulavých psů nabízí otázku, zda tyto dotace byly využity odpovídajícím způsobem. Nejedná se však jen o Rumunsko, v Bulharsku je ročně ubito v tzv. útulcích 50-100 tisíc psů, z celkového množství cca čtvrt milionu, v Řecku je každý rok před začátkem turistické sezony pomocí otrávených návnad zabito kolem deseti tisíc psů. Všechny tři země jsou členy EU a přesto jsou v nich za tichého přihlížení Bruselu používány necitelné a 21.století neodpovídající způsoby likvidace zvířat.

Akci na místě osobně podpořiili Jan Čenský, Patrície Solaříková, Jana Birgusová, Aneta Krejčíková, Ing. Jiří Morštadt, Petr Zvěřina, Lenka Loubalová:, Martin Bohadlo, Jana Stryková, Andrea Andrei, Michael Hejc, Jaroslav Parči, Filip Dyda.

Organizátorky protestu Kateřina Fischerová, Irena Vyčítalová