Vodící pes pro nevidomé je zodpovědný pes, který pečuje o svého majitele. Vzájemná potřebnost člověka a psa vytváří u této dvojice pevné pouto, které pomáhá nevidomému člověku překonat mnohé strasti života bez zraku. Vodící pes je pro svého majitele nejen zodpovědným průvodcem, připraveným kdykoli se vydat na cestu, ale i velkou psychickou oporou, kamarádem a společníkem, který přináší velkou dávku samostatnosti a nezávislosti na svém okolí.

Středisko výcviku vodících psů již čtrnáct let vychovává a cvičí tyto pomocníky nevidomých lidí. Za tuto dobu jsme předali 360 vodících psů nevidomým lidem po celé České republice. Středisko je „internátní škola“, ve které máme průběžně kolem dvaceti psích studentů. Příprava jednoho vodícího psa trvá téměř dva roky, z toho průměrně 7 měsíců stráví pes pobytem ve škole. Hodně se během let změnilo v získávání co nejlepších psů pro výcvik. Od pokusů s různými plemeny psů, hledání co nejlepších jedinců pro výcvik, zkoušení různých cest výchovy a výcviku jsme se ustálili na přebírání zkušeností ze zahraničí.

Středisko výcviku vodících psů je členem Mezinárodní federace vodících psů, v pravidelných auditech ze strany mezinárodní federace musíme osvědčovat kvalitu naší činnosti. Zároveň také ale máme přístup k informacím apraktickým zkušenostem zahraničních kolegů.

Zásadní pro výcvik psů pomocníků nevidomých lidí jsou povahové vlastnosti a zdraví cvičených psů. Proč musí mít vodící pes perfektní zdravotní stav, asi není třeba moc rozebírat. Povahové vlastnosti jsou pro výcvik psa a hlavně pro jeho následný život s nevidomým člověkem naprosto zásadní. Mít psa a nevidět na něj není vůbec jednoduché. Míra spolehlivosti a sebeovládání musí být u těchto psů hodně vysoká. Zároveň tyto psy v jejich životě čeká velká psychická zátěž, na kterou jsou výcvikem sice připraveni, ale nevyrovnaný, neklidný, bázlivý nebo příliš dominantní pes nebude ve své roli ani spolehlivý, ani spokojený. Ochota spolupráce s člověkem a vysoká míra spolehlivosti je pro práci těchto psů velice důležitá.

Vsadili jsme tedy na vlastní chov psů se specifickými povahovými vlastnostmi a cílenou výchovu malých štěňat v městském prostředí. Chovné feny jsme získali ze zahraničí, z velkých škol pro výcvik vodících psů z USA, Velké Británie a Austrálie, kde se speciálním chovům věnují již desítky let. Jedná se o feny labradorských retrívrů, což je plemeno pro tento výcvik využívané nejvíce po celém světě. Feny kryjeme stejně kvalitními psy ze zahraničí a to díky možnostem moderní veterinární medicíny – inseminací. Vlastní chov štěňat a jejich výchova do jednoho roku nám přinesly výrazné zlepšení povahových vlastností a zdraví cvičených psů. Každá kvalita ovšem něco stojí. Kromě báječných psů pro výcvik nám vlastní chov přinesl výrazné zvýšení nákladů. V době, kdy sociální služby pro zdravotně postižené mají finanční podporu od státu nejistou, bylo nutné najít cestu k financování chovu.


Již dlouhé roky spolupracujeme s paní hraběnkou Mathildou Nostitzovou, která pomáhá nevidomým v České republice více než dvacet let. Z jejího úsilí najít v
ždy cestu k zajištění finančních prostředků nebo i jiné pomoci nevidomým lidem, vznikl nadační fond, který nese její jméno. „Pomáháme pomáhat“ to je základní motto nadačního fondu Mathilda.

Lidé bez zraku mohou žít plnohodnotný život, ale potřebují k tomu konkrétní pomoc. Nadační fond poskytuje finanční podporu smysluplným projektům, které pomáhají lidem se zrakovým postižením. Jsou to hlavně dobře fungující služby, které umožňují nevidomým lidem zvyšovat  kvalitu jejich života. Chov vodicích psů se stal jedním z podporovaných projektů nadačního fondu Mathilda. Kromě vodících psů je to také organizace Tyfloservis, jejíž klienti jsou většinou lidé, kteří přišli o zrak v dospělosti a musí se naučit, jak se dá poslepu žít. Konkrétní služby potřebují konkrétní pomoc a tato pomoc se nadačnímu fondu daří díky projektům, které přinášejí finanční prostředky.

Již třetím rokem vydává nadační fond kalendář, ve kterém jsou portréty významných osobností našeho společenského života a vodicích psů. V letošním roce se v kalendáři objeví Mathilda Nostitzová, Květa Fialová, Josef Koutecký, Vévodkyně z Cornwallu Camilla, Věra Chytilová, Jan Kraus, Václav Havel, Dana Zátopková, Emanuel Ridi, Jan Hřebejk, Emil Viklický a Věra Martinová. Autorem kalendáře je fotograf Antonín Malý. Krásné fotografie mohou být součástí i vašeho interiéru a zároveň pomůžete dobré věci. Výtěžek z prodeje jednoho kalendáře odpovídá nákladům na jeden týden odchovu nebo výchovy jednoho štěněte.

Objednat si jej můžete na webu nadačního fondu Mathildawww.mathilda.cz.