Stejně jako opuštěná zvířata v útulcích potřebují naši pomoc i útulky, které o tato zvířata pečují.Jakoukoliv pomoc individuálních i firemních dárců.

Osud zvířat v útulcích není lhostejný nevládní neziskové organizaci Nadaci na ochranu zvířat ani jejímu dlouholetému partnerovi, společnosti Mars Czech, výrobci krmiv pro domácí mazlíčky Pedigree a Whiskas. Nadace na ochranu zvířat a společnost Mars Czech společně pomáhají zvířatům v útulcích na území České republiky zejména prostřednictvím kampaně s názvem:

                                           Pomozte naplnit misky v útulcích.

Také letos pořádá Nadace na ochranu zvířat a společnost Mars kampaň v pořadí již 4. ročník této kampaně a do Vánoc naplní misky opuštěným psům a kočkám ve vybraných útulcích v České republice.
Jak můžete pomoci Vy?

Koncepce a mechanika kampaně zůstává stejná jako v uplynulých letech (2009–2011). Veřejnost se i tentokrát bude mít možnost zapojit do kampaně nákupem krmiva značek Pedigree a Whiskas.

Princip je jednoduchý – z každého prodaného velkoobchodního balení značek Pedigree a Whiskas v obchodní síti ČR v období od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011 jde určitá částka na nákup krmiva těchto značek pro útulky. Každý, kdo v daném období zakoupí jakékoliv výrobky Pedigree a Whiskas tak přispívá svou troškou útulkům.

Navíc byly po celé ČR vybrány hypermarkety  Globus, nacházející se v dostupné vzdálenosti od vybraného útulku, u nich budou umístěny sběrné boxy, do nichž můžou zákazníci vhazovat krmivo pro psy a kočky, které v hypermarketu nakoupí. V blízkosti sběrných boxů pak bude prostor pro inzertní nabídku adopcí zvířat s fotografiemi psů a koček z vybraných útulků.

Získané krmivo Pedigreea a Whiskas po skončení kampaně předá společnost Mars Czech a Nadace na ochranu zvířat vybraným útulkům v ČR. Útulky musí být schválené a dozorované Státní veterinární správou ČR (SVS ČR). Výběr útulků provede nezávislá výběrová komise složená z přizvaných odborníků na základě dotazníkového průzkumu mezi útulky, realizovaného Nadací na ochranu zvířat, a na základě výsledků programu pravidelných kontrol SVS ČR. Dotazníkový průzkum bude opět sledovat mimo jiné kapacitu a vytížení útulků, počty přijatých a vydaných zvířat, podmínky a postup při příjmu a vydávání zvířat, péči o zvířata, evidenci zvířat, finanční zabezpečení a materiální vybavení útulků. Základní podmínkou pro získání daru bude účast útulku v dotazníkovém průzkumu, kvalitní a profesionální působení útulku a samozřejmě splnění podmínek stanovených platnými právními předpisy.

PLNIT MISKY PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V ÚTULCÍCH MŮŽETE I VY – ZAPOJIT SE MŮŽE KAŽDÝ , KOMU NENÍ OSUD OPUŠTĚNÝCH ZVÍŘAT LHOSTEJNÝ.

 

       Kupte jakýkoliv výrobek značky Pedigree nebo Whiskas, a přispějte tak na krmivo

pro psy a kočky v útulcích v ČR.

Kampaň probíhá v období od 28. 8. do 15. 11. 2012.

Více informací najdete na internetových stránkách
www.naplntemisky.cz, www.ochranazvirat.cz.

Výsledky kampaně v předchozích letech

Kampaň Pomozte naplnit misky v útulcích přinesla psům a kočkám v útulcích za 3 roky své existence celkem přes 115 tun suchého krmiva Pedigree a Whiskas. Na úspěchu kampaně

se podílel každý, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil, ale také paní Marta Kubišová, zpěvačka a čestná členka správní rady Nadace na ochranu zvířat, která je patronkou kampaně a tuto aktivitu od počátku veřejně podporuje.

Rok 2009 – Pomoc ve formě téměř 35 tun darovaného suchého krmiva pokryla kompletní 6-měsíční stravovací potřeby psů a koček

v 18 vybraných útulcích v ČR.

Rok  2010 – kampaň přinesla 23 vybraným útulkům celkem 40 tun suchého krmiva, což je ve srovnání s rokem 2009 o 8 tun více.

Rok 2011 – 23 vybraným útulkům v ČR přinesla kampaň 40 tun suchého krmiva pro kočky a psy.

Věříme, že i ta letošní kampaň bude úspěšná a všem, kteří se budou na konečném množství krmiva darovaného útulkům podílet buď tím, že zakoupí krmivo značek Pedigree a Whiskas nebo zašlou dárcovskou SMS.

 

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte zvířatům!

Mgr. Eva Marlene Hodek

ředitelka Nadace na ochranu zvířat