Principem této prastaré léčebné metody čínské medicíny je stimulace určitých bodů na těle organismu. Podle ní uvnitř těla cirkulují uzavřené dráhy vnitřní životní energie – takzvané meridiány.

Akupresura se snaží nalézt disharmonii na této dráze, pozitivně ji ovlivnit pomocí akupunkturních bodů a tlakem na tyto body nahromaděnou a zablokovanou energii uvolňuje. Podobně jako u akupunktury je její použití aplikovatelné i u zvířat, a to zejména psů.

SPRÁVNÝ TLAK

Tlak uvolňuje blokády ve tkáních, vytváří teplo a tím také další energii. Uvedenou  dodatečnou energii pak přijímají dříve zablokované buňky a zvyšují svojí vodivost. Jinými slovy – tlakem se uvolňují blokády a energie může opět proudit. Tím lze rozhodujícím způsobem příznivě ovlivnit řadu onemocnění.

Tlak by měl být pevný, ale neměl by způsobovat bolest. Provádí se špičkou palce na protilehlý prst. Stiskneme akupunkturní bod a pohybujeme palcem nebo prostředníčkem lehce v kruzích. Tlak v délce tří minut je účinný při akutních onemocnění; při chronickém onemocnění, kdy je třeba překonat vyšší blokády energie, je zapotřebí aplikovat akupresuru po dobu šesti minut.

Doporučuje se nacvičit účinnost tlaku na vlastní ruce: stiskněte bod na kožním záhybu mezi palcem a ukazováčkem, zmáčněte. Nesmíte cítit bolest. Před aplikací akupresury a po ní je třeba si důkladně umýt ruce.

Akupresuru je v podstatě možné použít k léčbě jakékoli nerovnováhy mimo obtíží, které si vyžadují operaci. Je ideální doplňkovou terapií při jiných způsobech léčení, napomáhá zvýšit kondici organismu, rozšířit celkovou hybnost, a tím zlepšit psychickou pohodu.