Obvykle se stáří psa srovnává se stářím člověka tak, že daný věk vynásobíme sedmi. Ve skutečnosti je to však příliš zjednodušený výpočet, který neodpovídá plně jednotlivým stádiím života psa.

Obvykle se stáří psa srovnává se stářím člověka tak, že daný věk vynásobíme sedmi. Ve skutečnosti je to však příliš zjednodušený výpočet, který neodpovídá plně jednotlivým stádiím života psa.

Za nejčastější námitku proti tomuto systému počítání považují odborníci a sami majitelé psů to, že pes je v jednom roce života plodný, zatímco člověk v sedmi letech nikoliv. Na počátku 50. let vymyslel nový systém výpočtu francouzský veterinář Lebeau, podle nějž se jeden rok psa rovná patnácti letům člověka. Nicméně, ani tento způsob není správný, protože například patnáctiletý pes by byl v přepočtu na věk lidský, starý 225 let.

Jak tedy vypočítat stáří psa v lidských parametrech? Podle nové metody nazvané 15 – 105 takto: První rok života se dá přirovnat k 16 rokům života člověka. Když jsou psu 2 roky, je to srovnatelné s 24 roky člověka. Potom je možné vzít každý rok života psa za 4 roky lidského života. Je také potřeba zohlednit různé psí rasy a jejich velikosti.

Obecně platí, že čím větší pes, tím rychleji stárne. Například – německá doga může být již v 5ti letech považována za seniora, zatímco malý toy pudl bude ještě čiperný při jejím věkovém dvojnásobku. Jedním z možností, jak prodloužit život vašemu pejskovi je, regulování příjmu potravy, kvalitní krmivo speciálně určené pro velikost a rasu a dostatek pohybu.

PŘIBLIŽNÉ POROVNÁNÍ VĚKU PSA A ČLOVĚKA podle : Zdroj tabulky: Pes ve stáří, ISBN 978-80-7391-107-2

PSÍ ROKY 1 3 5 8 10 12 15 18
Malý pes do 14 kg 18 28 38 53 63 73 88 103
Střední pes do 30 kg 16 29 40 55 64 77 95 115
Velký pes do 45 kg 15 30 45 66 81 96 117
Obrovský pes nad 45 kg 14 32 48 76 94 110