Malé štěně často zkouší, co si může k páníčkovi tzv. dovolit. Projevem bývá agresivní chování, kdy štěně „loví vaše paty“, kouše do rukou, vrčí na vás při krmení, a když ho napomenete, zaútočí na vás.

 

Pokud to přežene, a vám dojde trpělivost, je potřeba vždy operativně zvážit případný trest, a takzvaně napočítat do tří, to znamená: nikdy nejednat v afektu. Mnohdy jde o normální štěněčí hru namířenou na páníčka, protože sourozence už nemá. Měli byste své chování ovládat, zůstat klidní a sebevědomí, nepanikařte a nerozdávejte hned hystericky rány. Se štěnětem nesmíte zacházet hrubě, a když už se rozhodnete ho potrestat, mělo by k tomu dojít bezprostředně po činu nikoli v dobu, kdy si všimne následků nežádoucího chování nebo v době, kdy si najednou vzpomenete, že trest by byl na místě.Dodatečné potrestání lze uplatnit až po 12. týdnu věku štěněte, kdy už je schopné si uvědomit souvislosti mezi příčinou a následkem. např. když mu pod nos strčíte zničenou věc.

Štěně ksobě nelákejte lichocením, ukazováním pamlsku apod. jen proto, abyste ho chytili a následně potrestali. Z vašeho chování musí být jednoznačně vidět i slyšet, že se zlobíte. Pokud je od vás daleko, raději situaci neřešte, přejděte ji mlčením.

Štěně nikdy nebijte, ani rukou nebo vodítkem, mohli byste mu ublížit. Srolované noviny nebo hození klíčů přibližným směrem použijte spíše k tomu, aby se pes lekl a vy měli čas upoutat jeho pozornost někam jinam. Bitím akorát jeho agresivitu vystupňujete. Stačí zvýšit hlas a použít zřetelně přísnou a káravou intonaci; podle intonace hlasu musí být jasné, které chování se vám nelíbí (nesmí znít jako, že prosíte), a které přinese pokárání a trest. Jako první použijete povel NE nebo NESMÍŠ…apod. a teprve potom štěně potrestejte. Trest musí být jasný, důrazný, a vzhledem k okolnostem přiměřený, protože štěněti nesmí narušit pocit jeho jistoty a důvěry v člověka. Primárně chcete přeci ukázat co je špatně, čeho se má příště vyvarovat a ne mu „dát co proto“.

Štěně můžete potrestat také způsobem, jakým to dělá fena: ta na něj zavrčí, a když neposlechne varovný signál, buď ho vyklepe za kůži na krku, stiskne krk nebo čumák, třeba i kousek odhodí. Její forma trestu je rychlá a přirozená.

Trest jako korekce nesprávného chování nemusí být vnímán jako trest, jestliže z něj udělá „spokojeného“ psa. V určitých případech v něm nastartuje směr správného chování, a to zejména když jsou emoce natolik silné, že vlídné slovo pes ani nevnímá.  Čím méně budete používat trest, tím větší dopad na něho pak případný trest bude mít. Protiváhou k trestu je pochvala, dobré by bylo udržovat poměr, kdy je na jeden trest deset pochval. A pamatujte: co jednou zakážete, to by mělo být zakázané navždy.

Prevence

Určitě je lepší a jednodušší některé situace domýšlet dopředu, tak trochu předvídat a vhodným opatřením zabránit u štěněte takovému chování, které by vyžadovalo trest. Např. štěně na dobu, kdy nejste doma a je více než jisté, že něco zničí, ho izolovat do ohrádky, kde žádný zákaz porušit nemůže. Může to být však jen na nezbytně dlouhou dobu.

Ve výchově a při výcviku by pochvala měla být na prvním místě a k trestu byste měli přistoupit až v krajním případě. Malé štěně se dá dobře motivovat, a tak by se vše mělo odehrávat pozitivně, formou hry. Hru štěně miluje, takže je dobré s jejím ukončením počkat na tu správnou chvilku, jinak to štěně chápe jako trest. A opět si zapamatujte, že odměna má, na rozdíl od trestu, větší a okamžitý účinek.

Fyzickým trestům psa předejdeme tím, že psa správně motivujeme, používáme pochvalu již od štěněte. Pes se snadněji podřizuje a jako největší trest bere naše NE.

Další formu trestu může být vykázání psa z místnosti, na místo, nebo do kotce, ovšem za předpokladu, že pes umí odejít do „výkonu“ sám.

U některých projevů agresivity můžeme zkusit psovi nabídnout jinou činnost – místo kousání do rukou kousání do peška, hadru. Někdy však proti agresivitě dobrým slovem jít nelze. Při štěkání na okolí odveďte pozornost psa – hračkou či hrou.

Když má pes dominantní chování nebo jeagresivní při krmení, je dobré snížit denní dávky krmiva psa na minimum. K jeho dalšímu krmení zapojit všechny členy domácnosti, a odstupňovaným krmením psa během dne odměňovat za správné chování. Pes si uvědomí závislost na vás, místo vrčení začne všechny vítat a těšit se na odměnu.

Destrukční činnost v domácnosti– jakýkoliv trest po vašem příchodu je již zbytečný, neboť pes si trest nespojí s jeho předešlou zábavnou činností, ale s vaším příchodem. Výsledkem bude, že vás pes po příchodu nebude vítat a byt bude demolovat dál. V tomto případě je třeba činnosti předejít dostatečným zabezpečením zvířete.

Velmi účinným trestem je ve většině případů nevšímavost ze strany majitele, dočasné izolování psa nejlépe mimo domácnost.

Myslete na to, že si vychováváte společníka na dalších několik let. Pokud výchovu zanedbáte, může se z vašeho psíka stát tyran, který bude ztěžovat život vám i vašemu okolí.