Proč vlastně umělé oplodnění? Umělé oplodnění se nejčastěji používá ze dvou důvodů, z čehož jeden je naprosto legitimní a užitečný, druhý poněkud diskutabilní.

V prvním totiž jde o inseminaci spermatem psa, který není v dosahu (zmražené sperma zahraničních plemeníků, uchované sperma kvalitních psů, kteří už třeba nejsou naživu), v druhém případě o umělé oplodnění z důvodu, že pes není schopen fenu přirozeně nakrýt sám.

Mnoho plemen je dnes již natolik přešlechtěných, že samci nejsou fyzicky schopni pohlavního aktu – např u anglických buldoků jde o běžnou praxi. I u jiných plemen, které nejsou tak fyzicky handicapovaná, se může vyskytnout samec, který nechce sám krýt. Otázka na chovatele pak je, zda takovým psem vůbec krýt, nemá-li sám o fenu zájem. Pokud jde o psa výjimečných exteriérových či povahových kvalit, stejně je třeba uvážit to, že tato vlastnost může být dědičná. Případně tu ještě může hrát roli zdravotní riziko přenosu chorob na psa během krytí – proto mnoho zahraničních chovatelů dnes požaduje vyšetření feny na brucelózu či jiné choroby.

JAK SE PROVÁDÍ?

Hlavním předpokladem úspěšné inseminace a tedy zabřeznutí feny, je správný odhad doby. Proto je samozřejmě nutná veterinární asistence, bedlivé sledování říje a ideální stanovení dne inseminace podle hladiny progesteronu v krvi. Úspěšnost je dále závislá na kvalitě získaného ejakulátu a na tom, zda se použije krátkodobě nebo dlouhodobě konzervovaný ejakulát. Oplozovací schopnost čerstvých spermií v pohlavních cestách feny přetrvává 3 – 6 dní. Avšak při inseminaci dlouhodobě mraženým semenem je třeba počítat s výrazným zkrácením schopnosti oplození spermií (12 – 24 hodin). Proto je zvláště v těchto případech přesné načasování optimální doby nezbytné.

Nejběžnějším způsobem inseminace u fen, zvláště v případech kdy se používá krátkodobě konzervovaný (tedy nedávno odebraný) ejakulát, je inseminace do pochvy. Provádí se nejčastěji tenkým plastovým katétrem, ke kterému se připojí injekční stříkačka se semenem. Při umělé inseminaci se semeno zavádí co nejhlouběji do pochvy, co nejblíže k děložnímu krčku. Imituje se tak normální krytí a svázání. Po inseminaci je vhodné 10 – 15 minut fenu provádět a nenechat ji močit. Další 1 – 2 hodiny by měla být fena v klidu. To ale platí i u normálního krytí. Tento zákrok je poměrně nenáročný a nabízí ho takřka každá veterinární ordinace.

Při inseminaci mrazeným semenem je ovšem nutné vložit semeno do dělohy, což je technicky poměrně náročné a často je nutné provádět tento zákrok v narkóze. Možné je ale zavádět katétr endoskopicky, což narkózu nevyžaduje. Nevýhodou je nutnost mít drahé zařízení, proto tento zákrok neprovádí každá veterina.

JAK TO DOPADNE?

Je nutné říci, že procento zabřeznutí po umělém oplodnění je vždy nižší než u přirozeného krytí. Hlavní příčinou jsou pravděpodobně rozdíly v objemu a kvalitě semene a ve stimulaci kontrakční aktivity pohlavního traktu – při přirozeném krytí pyj a hlavice pyje zabraňuje zpětnému výtoku velkého objemu semene, tzv. svázání vydatně stimuluje kontrakce pochvy, dělohy i vejcovodu a tím nasávání semene do pohlavního traktu. U umělého oplodnění k tomuto nedochází.

 

A JAK JE UMĚLÉ OPLODNĚNÍ PSŮ OŠETŘENO LEGISLATIVNĚ?

VZHLÁŠKA O OCHRANĚ ZVÍŘAT PŘI CHOVU

192/2004 Sb., § 6: Umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá, se nesmí používat mezi jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným způsobem.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C. I.

Čl. 13. Umělé oplodnění: Umělé oplodnění není dovoleno provádět u psů, kteří se předtím nereprodukovali přirozeným způsobem. U umělého oplodnění feny musí zvěrolékař, který psovi odebral sperma, potvrdit správci plemenné knihy, ve které se budou štěňata zapisovat, že čerstvé nebo zmražené sperma psa, pochází od dohodnutého psa. Dále musí majitel eventuálně držitel psa poskytnout majiteli feny zdarma informace, uvedené pod bodem 7 písmeno a) – g)
Náklady spojené s odebráním spermatu a provedením inseminace jdou k tíži majitele feny. Zvěrolékař, který inseminaci provádí, potvrzuje plemenné knize, že fena byla oplodněna semenem vybraného psa. V tomto osvědčení musí být uvedeno místo a doba umělého oplodnění, jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny, a jméno a adresa majitele feny.
Majitel psa, jemuž bylo odebráno semeno je povinen majiteli feny vystavit osvědčení o krytí, dodatečně k veterinárnímu osvědčení.

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD ČMKU

Čl. VI. Krytí, odst 12.: Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem.