Pes může přijít k úrazu elektrickým proudem různě, nejčastější jsou špatně zabezpečené kabely, které nudící se pes překouše. Pes ale může být např. i zasažen bleskem.

 

Proud prochází tělem psa a působí na mozek, takže může zastavit dýchání. Může dojít i k zástavě srdce. Pravděpodobnost smrti stoupá s dobou, po kterou je pes pod proudem, s výškou napětí a s vlhkostí kůže.

CO DĚLAT, KDYŽ PSA ZASÁHNE ELEKTRICKÝ PROUD?

Postiženého psa je nutné co nejrychleji oddělit od zdroje proudu. Pozor! Sami můžete být zasaženi, nejdříve vypojte dráty ze zásuvky! Pokud to nejde, kabel od psa odstrčíme něčím nevodivým: dřevo, guma, nebo psa odsuneme na gumovou podložku.  Psa uklidníme a položíme. Zkontrolujeme srdce, pulz a dech. V případě bezvědomí zjišťujeme, zda pes nemá srdeční zástavu a poskytneme masáž srdce. Neprodleně vyhledáme veterináře, i pes, který se jeví v pořádku, může mít šok!